Komatsu Forest AB, helägt dotterbolag till Komatsu Ltd. förvärvar Bracke Forest AB från nuvarande ägare Cranab AB, del av Fassi Group.

Syftet med försäljningen av Bracke Forest, som varit del av Cranab Group sedan 2013, är att företaget ska kunna fortsätta sin tillväxt. Förutsatt att alla uppställda villkor uppfylls, så planeras försäljningen slutföras per 2022-07-01.

Komatsu Forest AB är en ledande tillverkare av skogsmaskiner som har ett starkt fokus på att ta en aktiv del i mekanisering av skogsvård, vilket är en verksamhet som alltmer intensifieras globalt.

Bracke Forest har varit en aktör på marknaden för markberedningsutrustning för skogsföryngring i norra barrskogsbältet i decennier. Företaget har utvecklats under tiden det ägts av Cranab.
Under de senaste åren har verksamheten koncentrerats till att utveckla och verifiera produkter för mekaniserad skogsplantering, och nu står företaget inför fasen att ta dessa produkter till marknaden.

Genom försäljningen hoppas man att Bracke Forest kommer få nya förutsättningar att fortsätta sin tillväxt med Komatsu Forest som ägare. Det som i första hand krävs för att fortsätta växa är den uppbyggnad av kanaler för distribution samt starkt kundfokus och support vilket möjliggöras genom Komatsu Forest.