Det var andra gången som Mellanskog och Elmia förenade sina krafter och bjöd in till MellanskogsElmia. Tidigare har skogsägarföreningen genomfört Mellanskogsmässan i egen regi. Temat för årets mässa, som hölls den 19-20 augusti, var ”Hållbarhet – från klimat till skogsägande”.

Fredrik Rosén på Mellanskog beskriver mässan som en lyckad symbios mellan Elmia och skogsägarföreningen. Precis som för två år sedan var även andra skogsägarföreningar inbjudna till arrangemanget.

– För oss är mässan en viktig mötesplats där vi och andra kan berätta om nyheter och sprida kunskap. Vi fick välbesökta seminarier i aktuella ämnen och det var även många som deltog i entreprenörsträffen, berättar Fredrik, som tycker att mässan fått stort genomslag och gett många ringar på vattnet.

Skonsam drivning

På tal om just vatten så hade mässan ett stort fokus på skonsam drivning.

– För oss är det viktigt att brukandet påverkar skogens vatten så lite som möjligt. Det är en viktig del i ett hållbart skogsbruk, framhåller Fredrik.

Som ett led i att förebygga och minimera körskador inför Mellanskog en markskoningsgaranti i både gallring och slutavverkning. Garantin införs successivt under 2017.

Premiär för lastbilshugg

På mässan medverkade drygt 140 utställare. Bland dessa återfanns MaskinCity i Motala. Företaget stod för en av mässans tyngsta nyheter, tillika en världspremiär, i form av en lastbilshugg från österrikiska Eschlböck. Lastbilshuggen är byggd på en 750 hästars Volvo FH och ger möjlighet att utföra flisningsarbetet från den ombyggda förarhytten. Det gör lastbilshuggen till den första Volvon med detta koncept.

Den fullvuxna huggarbilen bär namnet Biber Power Truck och är försedd med Eschlböcks hugg Biber 92. Bilens hydrauliska framhjulsdrift gör det möjligt att flytta lastbilshuggen på ett terminalområde utan att behöva stänga av flishuggen. Den nyutvecklade 10,5-meterskranen från Palfinger är speciellt framtagen just för lastbilshuggar.

– Flisbranschen är viktig i Sverige och det är förstås extra kul att kunna erbjuda denna typ av lösning byggd på en Volvo med det servicenät som det innebär, sa Magnus Folkesson, vd och ägare till MaskinCity i Motala.

Skotare från Sampo

En annan nyhet på maskinsidan var Sampos första skotare. Den åttahjuliga maskinen har modellbeteckningen FR28, väger 13 ton och lastar 10 ton.

– Vi har fått många positiva reaktioner från besökare som värdesätter att det byggs maskiner också i denna storleksklass och inte bara i de större segmenten. Vi har också fått många lovord för maskinens siktförhållanden, berättade Stefan Åström på Sampo Rosenlew i Sverige.

Temperaturzoner flyttas

Länsförsäkringars naturskadespecialister Per Holmgren och Johan Litsmark, berättade utifrån flera perspektiv om klimatförändringarnas betydelse för skogsbruket.

– I Sverige förskjuts temperaturzonerna norrut med en snitthastighet på en meter per timme. När skog ska planteras får vi titta motsvarande 50 till 100 år söderut för att se vilka träd som trivs där idag, förklarade Per.

I norra Europa kommer klimatförändringarna troligen att leda till att det blir lite varmare och mer nederbörd. Samtidigt blir det en högre halt av koldioxid.

– Det kan gynna Sveriges skogar, men förutom att det växer bättre så ökar risken för angrepp av skadedjur och sjukdomar. Med tillräckligt många och tillräckligt varma vintrar får nya skadeinsekter fäste i Götaland och kan därefter sprida sig norrut, sa Per.

Ett annat problem är sämre bärighet på skogsvägar och i marker när det är dåligt med tjäle.

– Klimatförändringarna att ge stora utmaningar att hantera, men innebär troligen för Sveriges skogar fler fördelar än nackdelar, fortsatte Per.

Mångfald sprider risker

Till de tuffaste utmaningarna hör att hantera och förhålla sig till ökade risker, som mer extrema väderförhållanden ger.

– Som skogsägare finns det anledning att agera precis som naturens eget försäkringsbolag, nämligen mångfald – att inte ha alla ägg i samma korg. Det är också viktigt att jobba förebyggande, exempelvis genom att anlägga skogsbilvägar, så att de verkligen finns då de som bäst behövs, underströk Johan.

Per och Johan belyste också skogens nyckelroll i att motverka växthuseffekten, inte minst genom att skogsråvara ersätter fossila bränslen och industriråvara. Skog och träbyggnaders viktiga betydelse som kolsänkor diskuterades också.

Premiären för MellanskogsElmia var för två år sedan. Tanken har varit att arrangera mässan just vartannat år. Om, när och hur MellanskogsElmia återkommer är ännu inte klart.

– Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och vi kommer att diskutera formerna under hösten, men det ska mycket till om vi inte återkommer, säger Fredrik Rosén.