Sendus lanserade 2013 en nätbaserad marknadsplats där transportbehov möter utförare. En erfarenhet av detta var att det krävdes omotiverat mycket tid för att mäkla transporter. Det väckte nyfikenheten för vad som kan göras för att förenkla både planering och annan administration av transporter.

Snabba besked

– Vi märkte att det finns många ålderdomliga system och att dessa inte är anpassade för mobilerna. Det har gett mycket dubbelarbete och sämre koll på frakterna. Vårt mål var ett system som redan från grunden är anpassat för webb och mobiler, så att det blir enkelt för åkerierna att leverera både frakter och kundservice. För kunderna är det mycket värt att få snabba besked om pris, hämtning och leverans, konstaterar Fredrik Hamilton, VD för Sendus.

När Sendus tittade närmare på branschens behov stod det klart att åkerierna kunde delas in i två huvudgrupper: Åkerier med 1-5 bilar och åkerier med sex bilar eller fler.

– De stora åkerierna har någon form av transportledning. Systemen de har till sin hjälp är ofta utvecklade internet och de smarta telefonernas intåg. Vi såg också att både stora och små åkerier har mycket gemensamt. De är beroende av att kunna ge kunder klara besked, vilket i sin tur gör att de behöver ha bra kontakt med sina bilar, säger Axel Warg, produktchef på Sendus.

– Gemensamt är också att det finns en stark koppling mellan fyllnadsgrad och lönsamhet. Ett åkeri som enkelt har koll på bilarna har förstås bättre möjligheter att öka fyllnadsgraden, tillägger han.

Minimal administration

I varje åkeris intresse ligger även att minimera administrationen, i varje led. Därför har det varit en ledstjärna att inga uppgifter ska behöva läggas in dubbelt. Dels för att förenkla, dels för att minimera felkällorna.

– För likviditeten är det betydelsefullt att uppdraget faktureras så snabbt som möjligt. Vi har gjort det möjligt att trycka iväg fakturan direkt från mobilen, via e-post eller vanlig post. På motsvarande sätt genereras påminnelser, rapporter och bokföringsunderlag. Vem som får och kan göra vad styrs av behörigheter. Alla kunduppgifter sparas i systemet, som i grunden är webbaserat.

Visar placering och fyllnadsgrad

Användargränssnittet berättar var bilarna är, visar hur de rör sig och ger även information om fyllnadsgrad. Systemet är tillgängligt via webb, iPhone och androidtelefoner. Användaren guidas med ikoner genom de olika stegen. Det säkerställer att uppgifterna blir kompletta redan från start, vilket underlättar både utförande och fakturering.

Den som lägger in uppdraget kan enkelt skriva in kompletterande information. Det finns också en funktion för att skapa skaderapporter enligt försäkringsbolagens standardiserade format. I sådana fall används mobilen också för att ta bilder av skadan.

– Vid leverans kan mottagaren kvittera försändelsen direkt på mobilen, så all information finns samlad utan att hantera en massa papper, fortsätter Axel Warg.

Chaufförsregister, fordonsregister, kundregister, körschema, realtidsspårning och fakturering är andra delar av systemet.

Långsiktig satsning

Systemet lanserades i början av februari. Grundarna Fredrik Hamilton och Axel Warg framhöll långsiktigheten i företagets satsningar. Utvecklingstakten är hög och det teknikintensiva företaget har lockat till sig investerare av rang, däribland Karl-Johan Persson, som är majoritetsägare och VD i H&M, och Sebastian Siemiatkowski, grundare till och VD i Klarna.

En av åkarna som fanns på plats vid lanseringen var Lars Berghel, ägare till Rapido Klara Transporter i Hökarängen, Stockholm.

– Det här är perfekt för mig, det gäller bara att komma igång. Idag sitter jag med papper och penna, säger Lars.

Idag har Lars fem bilar och han är själv en av chaufförerna. Han började att köra moppebud redan som 16-åring.

– Mitt främsta försäljningsargument är bra service. Kunderna måste känna sig viktiga och få korrekt information. Om systemet hjälper mig att enkelt ha koll på bilarna, så betyder det mycket för servicen vi kan erbjuda, säger han.

Koll på bilarna

Madeleine Fridh och Peter Dahlgren på Sköndals Åkeri har 20 bilar. De tycker att systemet är intressant, dels för att det sparar administration, dels för att det ger koll på bilarna.

– Vi använder redan idag ett GPS-system för att se var bilarna befinner sig. Självklart är det positivt att kunna samla allt i ett och samma system. För kunderna är det viktigt att få klara besked om både hämtningar och leveranser, säger Madeleine Fridh.

Peter Dahlgren instämmer och berättar att många kunder vill ha realtidsrapportering.

– I transportbranschen är vi duktiga på att producera enormt många kopior som ingen använder. Kan vi eliminera det så är mycket vunnet. Det är bättre att utveckla den information som kunderna och vi verkligen har nytta av, säger han.

Prissättningen är enkel. Åkerier till och med fem bilar använder systemet helt utan kostnad. Åkerier med fler sex bilar eller fler betalar en avgift per fordon och månad. I inledningsskedet har företaget varit generöst med fri anslutning även för större åkerier som närvarade vid lanseringen.

– För oss det viktigt att få synpunkter och erfarenheter från åkerier och deras chaufförer. Det ger oss möjlighet att tillsammans med branschen utveckla en tjänst av världsklass, säger Fredrik Hamilton.