– Den nya regeringen andas stora strukturomställningar, men än så länge har inga tydliga besked presenterats kring drivmedel, fordonsomställningar och annat som kan komma att påverka näringen på olika sätt. Men helt klart är att Finansdepartementet kommer att spela en stor roll. Vi hoppas och förväntar oss att den nya regeringen är lyhörd för branschens synpunkter på utformningen av en vägslitageavgift och andra förändringar, säger Rickard Gegö, verkställande direktör på Sveriges Åkeriföretag.

– Nya infrastrukturministern Anna Johansson kommer från Göteborg och har därigenom erfarenhet av både trängselavgifter och alkobommar. Vi ser fram emot att samarbeta kring gemensamma utmaningar som åkerinäringen står inför.

– Anders Ygeman (S) lämnar Trafikutskottet där han varit drivande att ta fram den rapport som hela utskottet står bakom som rör åkerinäringen. Att Ygeman nu ansvarar för bland annat Polis, Tull och Kustbevakning ser vi fram emot, Anders Ygeman har visat stor förståelse för branschens villkor.

– Sammantaget ser det ut som om de ministrar som kommer att hantera transportnäringen har relevant erfarenhet för att kunna stödja transportnäringens utveckling och konkurrenskraft, avslutar Rickard Gegö.