Det var den 6-7 juni som portarna öppnades till Skogsmaskindagarna. Arrangören Looping Event AB, som drivs av Sten Lilja och Mats Kansikas, hade lagt beslag på flygplatsen. Det gav gott om utrymme och god tillgänglighet för besökarna, men också för alla kategorier av utställare. Sten och Mats hoppades på att till denna första mässa locka åtminstone 120-130 utställare. Detta infriades alltså med råge.

– Mässans första dag drog flest besökare. Om vi haft bättre tur med vädret hade säkert fler vågat sig till mässan även dag två, säger Sten.

Mats och Sten har i varje fall all anledning att vara nöjda med både besökstalet, antalet utställare och arrangemanget i största allmänhet. Det var många – både besökare och utställare – som lovordade mässan. Med en så god start borgar allt för en ny succé 2016.

Sten har tidigare erfarenheter av liknande arrangemang och har förundrats över att det inte funnits en skogsmässa i Värmland.

– Det är ju ett landskap som i väldigt hög grad förknippas med skog och som har närhet till stora delar av övriga Skogssverige, konstaterar han.

Utställarna representerade stor bredd. Flera tillverkare av skotare och skörare fanns på plats, men det var välrepresenterat även på lastbilssidan. Därtill många utställare med redskap, tillbehör och olika slags förnödenheter.

Mässområdet smyckades av flera veteranmaskiner och -fordon. Här är några av dem.