Polisen blir vid årsskiftet en myndighet med sju regioner. Den nya organisationen skapar i sig oro eftersom hastighets- och nykterhetskontroller nu ska skötas av det som tidigare kallades närpolisen, lokalpoliser.

– Trafiksäkerhet måste drivas av engagerade poliser, som ser som sin arbetsuppgift att minska antalet döda och skadade. Det jobbet måste pågå dagligen. Det funkar inte om vi ska sticka emellan med att ta hand om en fylla på Värnhemstorget eller åka på ett lägenhetsbråk.

Trafikpolisarbete som kräver särskild kompetens ska som hittills utföras av en tunggrupp.

Modig befarar att det blir svårt att rekrytera folk dit:

– Vi måste jobba in nya poliser, som inte kan ett dugg om lastbilar, genom att slussa in dem via hastighets- och nykterhetskontroller, och koll av kriminella på väg.

Lastbilar inte häftiga

Det är en hårt specialiserad grupp.

– Lagstiftningen är oerhört komplex och det underlättas inte av alla EU-förordningar för den tunga trafiken. Jobbar man inte med detta varje dag så blir man akterseglad från dag ett.

Det finns hinder.

– Unga poliser vill inte krypa under lastbilar och kolla färdskrivare.

Trafikpolisen ska försöka hålla koll på cabotage och att svenska som utländska chaufförer håller sig till gällande regler. Men det glesnar i leden.

– Så få trafikpoliser som nu har jag inte varit med om under mina 30 år i kåren. Jag vill att vi ska vara specialister och syssla med det är det vi kan. Vi har haft oerhört stora pensionsavgångar.

Tung grupp smalare

Den sydligaste regionen ska bestå av Skåne, Småland, Kronoberg och Blekinge.

Modigh är bekymrad:

– Hur många vi ska vara och vilka arbetsuppgifter vi ska ha vet jag inte än. Att plocka in folk från närpolisen är helt omöjligt. Jag har talat med den tillträdande regionpolischefen Annika Stenberg om detta.

Bara i Malmöhus län fanns 90 poliser som sysslade med trafiksäkerhet, kollade tung trafik, när Skåne var delat i två län.

Thomas Modigh:

– Nu är hälften så många – i storlänet. Och nu ska vi bli en region. I Småland, Kronoberg och Blekinge finns det ett tiotal trafikpoliser som kommer att gå in i vår verksamhet vid nyår. Utslaget på ytan så blir det jämförelsevis färre än nu. Det är inte lönt stifta lagar om vi inte kan kolla att de följs.

All tung internationell yrkestrafik söderifrån flyter genom Skåne län.

– Bara i Trelleborgs hamn rullar 580 tunga fordon in varje dag. Och lika många tar färjan åt andra hållet. Vi ska bevaka ett område från Ystad till Västervik.

Blir det fritt fram för kriminalitet och annat elände?

– Det har det varit länge.

Polisen i Skåne har redan gått bet på att öka antalet trafikpoliser, från 50 – 75.

– Pengarna räcker inte för att rekrytera utifrån. Och det skulle bli kaos för den andra polisverksamheten om vi mot förmodan skulle lyckas rekrytera internt.

Modigh har inte fått klart besked om vad trafikpolisen ska göra från nästa år.

– Om vi finns kvar…? Det hoppas jag verkligen!

Färre kontroller

Sedan länge har det varit svårt hinna med enkelt trafikarbete. I Skåne har antalet rapporterade fortkörningar de fyra senaste åren minskat med i genomsnitt 760 rapporter – per år. Det visar en genomgång som Radio Kristianstad gjort. Hur många kontroller av yrkestrafiken som minskat framgår inte.

I Stor-Stockholm har antalet poliser som uteslutande jobbat med yrkestrafik minskat från 40 till 75 sedan 2006.

– Jag är inte så oroad över antalet som åldersstrukturen. Vi har tappat mycket kompetens, säger Göran Bolinder, chef för trafikpolisen där.

Hans kollega i Göteborg, Bengt Karlsson:

– Här har vi haft många skjutningar som vi tvingats avsätta folk till. En fråga jag vill ställa till rikspolisstyrelsen är vad myndigheten vill med den nya organisationen. Om de styrande vill satsa på trafikpolisen.