Det som i förstone verkar vara en omöjlig kärlek, fullständigt obesvarad, kanske inte är helt omöjlig ändå. Det finns enligt tidningen ett brett stöd hos tidigare aktieägare för att köpa tillbaka Scania från Volkswagen.

Även AMF och Robur ställer sig positiva till möjligheten att företagsjuvelen åter ska bli en svensk ädelsten.

– Scania är ett kvalitetsbolag som vi känner väl. Vid rätt värdering och omständigheter är vi alltid intresserade av att investera i sådana bolag, säger Marianne Nilsson, chef för ägarstyrningen på Robur Fonder.

Denna inställning som Roburs chef framställer delas av många andra kapitalförvaltare som statliga Fjärde AP-Fonden.

Inom rimlig gräns

Självklart handlar det ändå i slutändan om en prisfråga. Och självklart ska det nyväckta intresset ställas i ljuset till de svårigheter som den tyska fordonsgiganten Volkswagen hamnat i. Mycket talar för att de enorma summor som VW måste punga ut med kommer att medföra krav på försäljning av vissa verksamheter.

Det finns en grupp svenska institutioner som kallade sig Scanias vänner. Det var de som inledningsvis höll extra hårt i sina aktier.

Det är således åtminstonde två sakfrågor som styr det hela, nämligen ett, att Volkswagen verkligen kan tänka sig att släppa ifrån sig dotterbolaget och två, att priset ligger inom rimlighetens gränser.

Utöver detta är det förmodligen även ett krav att Investor och Wallenbergsfären visar samma intresse.

Olika värden

Tidigare i höst har dock vd Johan Forsell bara uttryckt sig i svepande ordalag om var framtida investeringar ska ske för Investor. Helt klart är att Investor för närvarande har en ansenlig summa pengar att investera i lämpliga projekt.

Liksom att huvudägaren Volkswagen hamnat i ett helt annat läge. Det tyska företaget handlar det om krav på jättelika skadestånd, i så betydande omfattning att bedömare ser avyttring av tillgångar som enda möjliga lösning.

Det har under den senaste tiden även framförts negativa kommentarer kring att Scania och det tyska syskonföretaget MAN endast tillfört cirka tio procent av Volkswagens rörelseresultat. Detta gäller första halvåret i år.

Värdet på MAN bedöms ligga på knappa 150 miljarder kronor och Scania köptes in för cirka 100 miljarder kronor. Volkswagens ägarandelen i MAN är 75 procent.

”Rent bedrägeri”

Leif Östling, den tidigare Scaniachefen, och numera ledamoten i Volkswagens lastbilsstyrelse säger sig vara förskräckt över vad som hänt inom sitt nya bolag. När han fick höra om avgasfusket inom Volkswagen blev han ”chockad”, säger han till Dagens Industri.

– Det är ett riktigt bedrägeri och det är förskräckligt.

Leif Östling är mycket insatt i samtliga inblandade företag. Förutom att varit uppskattad Scaniachef har under hela 25 års tid haft mer eller mindre nära relationer med Volkswagen. År 2012 blev han chef för Volkswagens kommersiella fordonsdel och sedan i våras är han ledamot i Volkswagens lastbilsstyrelse.

– Jag hade ingen aning om detta. Under den tid jag satt i koncernledningen var det här aldrig uppe. Det är förskräckligt och ett riktigt bedrägeri, säger han till DI och tillägger att han känenr sig förd bakom ljuset.

Just den känslan har förmodligen en rad andra inom Volkswagen-koncernen också. Tyska Spiegel skriver att runt ett 30-tal chefer på olika nivåer ska ha känt till Volkswagens avgashistoria.

Stort ansvar

En som förmodligen följer utvecklingen i Volkswagen och Scania extra noga är Martin Lundstedt. Han har när detta skrives ännu inte formellt tillträtt som vd för Volvo – men har om inget oförutsett inträffar gjort det, när det läses. Det formella tillträdet sker den 22 oktober.

Han har som alla vet tagit det drastiska steget att flytta tvärs över landet, från att ha jobbat och gjort en spikrak karriär inom Scania under 23 år och sluta som koncernchef – till motsvarande jobb hos största konkurrenten… och kollegan Volvo Trucks.

– Att flytta hemifrån var en baggis i jämförelse med det här, berättar Martin Lundstedt för Dagens Industri.

Han har dessutom ett oerhört stort ansvar vilandes på axlarna. Dels för att förväntningarna på honom är skyhöga – vilket bara det faktum visar att värdet på Volvo ökade med 30 miljarder kronor på en dag, när den det blev känt vart familjens Lundstedt flyttlass skulle gå.

Fram tills detta skrives är han placerad i någon sorts moralisk karantän och får inte uttala sig om stort sett annat än väder och musik, men det har ändå framskymtat i olika sammanhang att han är förfärad över händelserna hos tidigare familjefadern, Volkswagen.

– Jag delar uppfattningen att det är förfärligt helt enkelt. Vi har som industriledare och näringslivsföreträdare ett extra stort ansvar, för det är en del av affären, sade han vid ett framträdande på Stora chefsdagen.

Självreglerande

Till SvD Näringsliv har han också uttryckt sin tro att något liknande inte kan hända på lastvagnssidan.

– Tack vare regelverket för Euro 6, som gäller nu, har lastbilarna en mätutrustning ombord som kontinuerligt mäter utsläppen. Det är en realtidsmätning av lastbilarna.

Han förklarar att systemet är självreglerande på så sätt att om utsläppsemmisionerna går över tillåtna nivåer så dras motoreffekten automatiskt ner och fordonet kan endast köras långsamt till närmaste verkstad.

– Det är ett självreglerande system.