Att öka lastbilarnas lastkapacitet ger stora fördelar. De får med sig mera last per vända och transporten blir bränsleeffektivare än hos konventionella lastbilar.

Skogforsk har nu studerat en stor lastbilsmonterad flishugg i kombination med en 74-tons flisbil. Studien visar att den stora huggen presterar bra, men att logistiken behöver effektiviseras.

– Tyvärr kunde huggen bara flisa under halva arbetstiden, säger Henrik von Hofsten vid Skogforsk. Resten av dagen väntade föraren på tomma lastbilar eller flyttade på flishuggen för att släppa fram lastbilarna.

Väntetiderna kan man troligen minska genom att sätta in fler lastbilar i systemet, tror Henrik von Hofsten:

– Men flyttarna är svårare att undvika – skogsbilvägarna är så smala att man inte kan passera med lastbil och släp. Här krävs någon form av teknikutveckling så att huggen kan flyttas undan och t.ex. stå gränsle över diket.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.