Lanseringen av det nya digitala kajplaneringsverktyget Allberth är i full gång. Först ut att använda den nya smarta tjänsten är Port Control som tar emot alla anlöp in i Göteborgs Hamn samt säkerhetssamordnarna i Energihamnen. Därefter ska externa användare allt eftersom släppas in i den nya tjänsten.

En av fördelarna med Allberth är att det nu blir betydligt enklare och mer överskådligt att snabbt kunna se vilka kajplatser som är lediga och agera på den informationen. Förutom att det ger anlöpsaktörer möjlighet att effektivare resursplanera kan det även minska onödiga utsläppsgenererande väntetider.

Kajplaneringsverktyget Allberth står på två ben; ett internt för kajplanerande personal i Göteborgs hamn och ett externt för anlöpsaktörerna. Allberth är ett mer övergripande och kraftfullt verktyg än det som tidigare funnits. Det ger de som arbetar med trafiksamordningen på Port Control, säkerhetssamordnarna i Energihamnen och produktionsplanerare en schematisk vy, likt ett traditionellt skolschema, där man ser vilka fartyg som ligger vid vilka kajer. Här finns också en karttjänst där man kan välja ett tidsfönster för en specifik kaj från ett givet kajurval. Då ser man vilka fartyg som är planerade att ligga här vid just den tiden och på vissa kajer även den planerade positionen längs med kajen.

För hamnens externa aktörer som till exempel lotsarna, Klippans båtmän och fartygsagenter som har stor del i planering och genomförande av ett anlöp, så innebär Allberth att de får ny tillgång till snabb och relevant status.

Kajplaneringsverktyget Allberth är ett samverkansprojekt mellan finska Awake.AI som utvecklat den digitala tjänsten och Göteborgs Hamn AB. Det blir ett första steg i att öka transparensen och visualiseringen kring anlöpsprocessen, en viktig pusselbit för digitaliseringen av godsnavet och ett av fokusområdena för Göteborg hamns digitaliseringsresa.