Tomas Boklund – Gruskungen från Mariestad i Västergötland – har under senare år blivit en av landets största uthyrare av sorteringsverk. Företaget har även berg- och återvinningskrossar i sin verksamhet, men när det handlar om uthyrning är det sorteringsverk som dominerar. I dagsläget har Boklunds Åkeri AB ett drygt 20-tal sorteringsverk. Och fler lär det bli, lovar Tomas.

– Jag förstår inte varför man ska transportera bort osorterade massor från ett område och sedan köra dit nytt material när det istället är möjligt att förädla befintliga massor på plats. Visst kan det behövas ett tillskott av nytt, men i första hand måste man ta vara på det som finns. Blir det massor över är det bäst att sortera dem på plats. Då kan förädlat material köras direkt till platser där det behövs, säger Tomas.

Enligt Tomas vinner alla på att hantera massorna med kreativitet och förstånd.

– Ur miljösynpunkt innebär det stora vinster att inte köra kors och tvärs, men också för byggprojekten, vilket förhoppningsvis spiller över på oss som är med och gör jobben. Det är förstås inte säkert att vi får – eller tar – vår del av kakan, så där gäller det att bevaka sina intressen.

Växande verksamhet

Det var missionen, nu till visionen: Tomas vill utveckla uthyrningen av sorteringsverk ytterligare, så att många fler kan förädla massor så lokalt som möjligt. Själv så har han blivit alltmer engagerad i just denna del av verksamheten. På sikt räknar han med att lägga uthyrning, försäljning och egna tjänster inom sortering och återvinning i ett separat bolag.

Med uthyrning är företaget verksamt från Skåne i söder till Hälsingekusten i norr. Förutom maskiner tillhandahåller företaget även service och support. I första hand är det sonen David som sköter om maskinerna i fält.

– Kunskapen om sortering varierar mycket mellan olika kunder. En del har lång erfarenhet, andra är nybörjare. Det gör det viktigt för oss att inte bara hyra ut en maskin. Ofta hjälper vi till med konceptet som helhet, berättar Tomas, som stortrivs i rollen som spindeln i nätet och att få hjälpa kunderna till smarta lösningar.

I skrivande stund har Boklunds Åkeri två bergkrossar, två återvinningskrossar och drygt 20 sorteringsverk i olika utföranden. Eftersom uthyrningsverksamheten kräver nya och fräscha maskiner har företaget en hög investeringstakt. Att verksamheten dessutom växer gör att även investeringsbudgeten expanderar. I fjol investerade företaget över 30 miljoner kronor. Investeringstakten är hög även i år, med sex nya maskiner som går in i hyresflottan under våren och sommaren.

Robusta maskiner

Vanligen sköter företaget självt försäljningen av sina begagnade maskiner. Genom sådana kundkontakter blir det även en del nyförsäljning. Det kan handla om olika fabrikat, men det är Tesab, i samarbete med generalagenten Möckeln Svenska AB, som dominerar.

– Något jag uppskattar hos Tesab är att det är robusta maskiner med tillförlitlig övervakning och styrning av olika funktioner. Med alltför sofistikerad elektronisk styrning tenderar risken för problem annars att öka. Det blir snabbt kostsamma driftavbrott om givare och styrsystem inte klarar den tuffa miljö som maskinerna verkar i eller om det råkar falla ett löv på fel plats.

Hyresflottan är under ständig utveckling. En stor del av maskinparken utgörs av grovsorterare i flera storlekar, från den minsta på 15 ton till den största på 42 ton, som har mer än tolv kvadratmeter siktyta.

Prisad för miljötänk

För drygt tio år sedan hade Boklunds Åkeri ett uppdrag åt NCC gällande pansarregementet P4 i Skövde. Han såg då en möjlighet att använda massorna inom samma område. Tomas lösning betydde mycket för både ekonomi och miljö, vilket ledde till att han 2011 tog emot Stora Åkeripriset inom kategorin miljö. Sedan dess har det blivit många fler projekt med samma signum. Ett färskt exempel är anläggandet av 100 villatomter i Mariestad, ett arbete som inledes 2015.

– Projektet har inneburit att 17 000–18 000 kubikmeter avtäckningsmassor och bergmaterial har tagits om hand på plats. Vi har inte behövt köra bort ett enda lass, utan endast kompletterat med sådant som vi inte haft tillgång till.

Ökad återvinning

Tomas märker ett kraftigt ökat intresse för återvinning av jordar, moräner och schaktmassor av olika slag. För honom ligger det en stor tillfredsställelse i att inte behöva dumpa naturresurser i deponi eller att använda material för utfyllnad.

– Får man massor över och inte har något dagsaktuellt behov är det bättre att låta dem ligga kvar för senare förädling till önskade slutprodukter. Det vi lånar av jorden ska vi ta tillvara på bästa sätt. Här finns massor att göra, fastslår han.

Boklunds Åkeri firar 30 händelserika år

Tomas Boklund började som åkare i april 1987 och firar nu 30 år i branschen. Han startade som enbilsåkare ansluten till en lastbilscentral. 1999–2000 gick han ur lastbilscentralen och fick då möjlighet att utveckla verksamheten efter egna intentioner. Genom egen expansion och samarbeten växte verksamheten till att 2005 omsätta cirka 20 miljoner kronor.

– Då tappade jag kontrollen på företaget. Jag var inte Stålmannen, som klarade allt själv. Flera orsaker och olyckliga omständigheter gjorde att företaget 2008 var konkursmässigt. Det var dåligt planerade arbeten, lastbilar som krånglade och mycket annat. Så där stod jag med förbrukat aktiekapital och ett stort underskott, berättar Tomas.

I detta minst sagt bekymmersamma läge lejde Tomas in en person med stor ekonomisk kunskap. Det gav snabbt en mycket positiv effekt.

– Det visade sig det i grunden inte var något fel på affärsidén. Situationen var istället en följd av att jag skött företaget dåligt, förklarar Tomas.

En omfattande process fick skutan på rätt köl igen och sedan blev det snabbt vind i seglen. På bara ett år återställdes aktiekapitalet och företaget gjorde en miljon kronor i vinst.

– Det var en väldigt lyckosam och lärorik resa, konstaterar Tomas, glad över den raska och positiva vändningen.

Idag omsätter Boklunds Åkeri cirka 45 miljoner kronor, plus fyra till fem miljoner kronor i dotterbolag. Åkeriet har fyra bilar i främst bygg- och anläggningstrafik, fyra lastmaskiner, en Komatsu 215 elhybrid grävmaskin och en väghyvel. Därtill kommer fem bilar i det helägda dotterbolaget Berga Asfaltstransporter AB.

– Som vintersyssla driver vi en flisterminal med 100 000 kubikmeter returflis åt Katrinefors Kraftvärme AB i Mariestad. Vi kör även biogas åt Karlskoga Energi. Tillsammans med ett annat företag sorterar vi slagg åt Paroc. Utöver detta har vi ett tiotal inlejda lastbilar. Just nu är det mycket på gång, så den kommande sommaren behöver vi ett tillskott på ytterligare sju till åtta lastbilar.

Boklunds Åkeri investerade i sitt första sorteringsverk 2010. Sedan dess har denna verksamhet blivit allt större och stod i fjol för en omsättning på cirka 20 miljoner kronor.