Av ungefär 118 000 förare i Sverige har bara cirka tvåtusen gått denna obligatoriska utbildning fullt ut, fem dagars fortbildning.

-Gråzonen är bred, många har gjort fyra dagar och sparat den femte dagen tills deadline den 10 september 2016. Nästa femårsperiod räknas från den dagen då YKB-beviset hämtas ut.

De flesta håller inne den dagen men det saknas uppgifter om vilka och hur många de är.

-Allt tyder på att det blir full rush på slutet och det kommer att skapa problem, säger Rehn.

Tya, Transportfackens yrkes & arbetsmiljönämnd, har gjort en enkät bland medlemmar i BA, Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

-Av 19 000 förare har 76 procent påbörjat utbildningen. Bättre än vad vi trodde men det går nog inte att överföra procentsatsen på hela landet.

Det kan vara glädjesiffror eftersom frågan ställts till företag med fler än fem anställda.

-Jag har en känsla av att de är tidigare ute än de som bara har en eller några chaufförer. Min bedömning är att 60 procent av alla har påbörjat sin utbildning.

EU-krav

Kravet på utbildning, fem delkurser, kommer från EU: Ergonomi/hälsa, trafiksäkerhet, lagar/regler, sparsam körning, säkerhet och kundfokus samt godstransporter. Förare som redan hade ett körkort för buss eller tung lastbil berörs. De har haft sju år på sig.

-Syftet är i första hand att minska olyckor med tung trafik, säger Bill Rehn.

Kostnaden för deltagarna är mellan ett och tvåtusen kronor per kursdag.

-Många tror att de redan kan allt de ska lära sig, men de byter värdering efter utbildningen. Vi försöker hålla kvalitét på våra kurser och har fokus på att de ska ge något, även för den som kört lastbil i många år. Direktivet är hårt reglerat men nya föreskrifter om något åt kommer att ge större flexibilitet så att innehållet kan anpassas till kursdeltagarnas behov.

”Vänta inte”

Sveriges Åkeriföretag, Tya, Transportgruppen, Transportstyrelsen och Transportarbetareförbundet ingår i ett nationellt forum.

-Lokaler och antalet lärare räcker för en viss anstormning. Men det är bråttom, marknaden måste vara ute och anmäla sig i tid. Självfallet kan vi inte svälja alla sista halvåret. Paniken börjar närma sig, säger Bill Rehn.

Klara papper krävs

Förare som utför transporter utan att ha med sitt yrkeskompetensbevis riskerar böter. Detsamma gäller arbetsgivare som anlitar en förare som inte har rätt att utföra gods- eller persontransporter.

Stora arbetsgivare som Schenker, Ragnsells, Sita och Sandahls-koncernen har uppgett att de har koll på utbildningssituationen.