När Dagab, som ingår i Axfood-koncernen, efterfrågade lätta lastbilar med maximal last- och kylkapacitet antog IVECO och Specialkarosser AB (SKAB) utmaningen och inledde ett samarbete. Nio transportbilar av modellen IVECO Daily utrustades med skräddarsydda skåp från SKAB, och resultatet blev en kylbil med högsta ATP-klassning och med hög lastkapacitet.

I takt med att allt fler svenska hushåll beställer matvaror på nätet ökar behovet av smarta transportlösningar. Att beställningarna levereras hem till dörren innebär körningar uppdelade på många korta sträckor och många stopp där skåpet öppnas. Det i sin tur ställer mycket höga krav på transportbilarnas kapacitet att hålla matvarorna väl kylda. Därför har IVECO, tillsammans med skåptillverkaren SKAB, byggt upp nio kylbilar med högsta ATP-klassning och rejält med lastkapacitet till kunden Dagab.

ATP är ett internationellt avtal om frakt av lättfördärvliga livsmedel. ATP-godkända skåp klassificeras i två kategorier – FNA och FRC, där den sistnämnda är den högsta klassningen. FRC innebär att det tomma lastutrymmet kan hållas vid -20°C med en omgivningstemperatur på +30°C. För tunga lastbilar är ATP-klassning standard, men för de lättare modellerna är det fortfarande mycket ovanligt.

Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, ansvarar för koncernens sortiment, inköp och logistik och har sedan tidigare drygt 75 procent av sina mindre transportbilar är från IVECO. De nio nya FRC-klassade transportbilarna kommer att rulla i Stockholmsområdet och är ett efterlängtat tillskott till Dagabs fordonsflotta.