Hans forskarlag har fått två och en halv miljon av Vinnova.

– Vi vill peka på och diskutera sådant som ofta tas för givet. Det som sitter i väggarna, säger han.

Kvinnors intresse att söka sig till branschen ökar och frågan är om lastbilen skulle kunna utformas på andra sätt.

– Det är inte fråga om att skapa ”rosa lastbilar” för kvinnor, säger Balkmar.

Lastbilsbranschen har alltid varit mansdominerad. En fråga som ska lyftas upp är vilka normer som varit styrande och vilka som passar in i mallen.

– Enkla lösningar finns inte. Att säga att vi ska skapa lastbilar specifikt för kvinnor, skulle vara alldeles för begränsande och stereotypt, säger han.

Vet du i dag vad som kan ändras?

– Nej, men det jag hör när jag talar med kvinnor är att skapa höj- och sänkbara bälten. Den som har enfunktionsnedsättning kan ha svårt att köra lastbil. En fråga som därför kan granskas är om det fungerar att vara lastbilschaufför för den som saknar en kroppsdel.

– I en förstudie har vi tittat på behovet av lastbilar i Syrien och om det går att anpassa fordonen så att människor som skadats i kriget, så att de kan köra lastbil.

Volvos signum

Det handlar inte bara om vilka kroppar Volvo bygger lastbilar för, projektet kommer också handla om säkerhet.

– När kvinnor övernattar i lastbilen och inte känner sig trygga i området skulle det kunna vara en fördel om funktioner som toalett och dusch kan byggas in i lastbilen. Den frågan är lika viktig för män. Men det skulle göra bilarna ganska dyra och finns redan i viss mån.

Forskarna kommer vill öka normförståelsen om hur företaget använder ”personas”.

– Det gäller att rota vidare om vad Volvokoncernen kan göra för att främja en mer inkluderande bransch – att tänka nytt. Primärt är projektets syfte att skapa ökad reflexion kring normer som styr utvecklingen, säger Dag.

Personas används i innovationsprocesser för att skapa en bild av vilka som använder fordonen, om olika förarkategoriers behov och egenskaper. Det är ett sätt att ge målgrupperna mer kött och blod.

Overkill

Projektet har fått både positivt och negativt mottagande. Göteborgs-Posten har publicerat en kritisk ledare. Balkmar tycker att den sköt över målet.

– Normkritik handlar inte om att bara ifrågasätta män och deras makt. Poängen är snarare att reflektera kring hur normer om exempelvis kön, förmågor, teknik, kroppar, ålder och etnicitet kan påverka innovationsprocesser. Och tar man fram verktyg för visa på det så tror jag man kan komma en bit på väg mot att se möjligheter som annars riskerar att missas. Vi kommer dock inte att skapa någon lastbil i det här projektet, utan fokus ligger på Volvokoncernens innovationsprocess.

Forskarna kommer att göra intervjuer i Volvos organisation, för att lära mer om tänkandet där, och genomföra workshops kring relevant problematik.

– Vi vill förstå rådande normer och ställa frågan vad är det för idealförare man föreställer sig? Vilka nya möjligheter kan öppnas av normkritik?