– Vi ser fram emot ett långsiktigt och strategiskt samarbete där vi får möjlighet att utveckla och effektivisera Fords billogistik. Detta är ett viktigt avtal för Logent där vi blir en stor distributör av Fords bilar för den svenska marknaden. Att vi får förtroendet som en helt ny leverantör för Ford Motor Company AB visar att vi har ett konkurrenskraftigt totalkoncept för bildistribution, säger Anders Borgström, vd Logent Automotive Logistics.

Samarbetet omfattar distributionen för den svenska marknaden där Logent transporterar bilar från hamnarna Göteborg, Malmö, Wallhamn och Södertälje till återförsäljare i Sverige. Den miljöanpassade och effektiva distributionslösningen baseras bland annat på ett systemtåg med 24-timmars omlopp och daglig avgång från Göteborg men innebär även transporter på lastbil.

I lösningen används egna terminaler i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå vilka är en del av Logents rikstäckande intermodala nätverk av hamn- och kombiterminaler.