ECM-certifieringen omfattar både lok, motorvagnar och godsvagnar vilket Inlandståg är först i Sverige med att få. Det betyder att Inlandståg i rollen som underhållsansvarig enhet utvecklar, planerar och utför underhåll på järnvägsfordon med en kvalitetssäkring från ECM-certifiering.

Alla fordon som trafikerar järnvägsnäten inom EU ska ha en utpekad underhållsansvarig (ECM). För godsvagnar gäller att en organisation behöver ha en certifiering som ECM för att få vara det. Från och med juni 2022 så gäller det samtliga järnvägsfordon. Ansvaret som underhållsansvarig enhet innefattar fyra funktioner; Ledning, utveckling, styrning samt utförande av underhåll. De tre senare funktionerna kan lejas ut till andra organisationer men den registrerade ECM måste själv stå för ledningsfunktionen. Inlandstågs certifikat gäller för samtliga fyra funktioner.

Inlandståg är en aktör i inlandet med ett proaktivt arbete för hållbart underhåll av järnvägsfordon. Både när det gäller den egna fordonsflottan, och på uppdrag av andra operatörer eller fordonsägare.