Håller projektet tidsplanen, använder projektet sina maskiner på ett smart och kostnadseffektivt sätt? Med EarthMover går denna information nu att få i realtid.

EarthMover är ett webbaserat verktyg som knyter ihop projektets tidsplanering med vad som händer i realtid. En iPad eller iPhone i lastbilen/dumpern används för att rapportera in varje lastning och lossning.

För användaren ger det en klar bild över om projektet håller tidsplanen, om det byggs enligt plan och hur produktiva de är.

För beställaren ger EarthMover en kvalitetssäkrad information om masstransporter och schakt- fyllvolymer på arbetsplatsen.

EarthMover är en del i iCON telematics, en samling webbaserade verktyg för att effektivisera maskinstyrningen på varje projekt.