MAN koncernen genomför nu en omorganisering av regionstrukturen för sina nationella säljorganisationer.

Omorganisationen omfattar även till viss del försäljningar av importbolag i vissa länder. Sverige är ett av de länder där man nu väljer att flytta import och försäljning av MAN last- och transportbilar från ett eget dotterbolag. Detta sker genom en försäljning av dotterbolaget MAN Truck & Bus Sverige AB till Svenska Neoplan. Svenska Neoplan startar ett nytt bolag, Lion’s Truck AB, som från och med den 1 augusti 2021 övertar alla MAN:s aktiviteter i Sverige. Företaget kommer framöver att ansvara för import och försäljning av MAN:s lastbils- och transportbilsprogram. För detta ändamål behöver man även i fortsättningen medarbetarna som genom åren har skaffat sig ”knowhow” om MAN:s produkter och system och dessa följer med till de nya ägarna.

Svenska Neoplan har sedan 1976 och 2004, ansvarat för import och försäljning av MAN:s två bussmärken Neoplan och MAN och har även drivit lastbilsverkstäder i Stockholm (Kungens Kurva), Motala, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.

Det nya kontraktet med Svenska Neoplan påverkar inte de befintliga MAN Servicepartners. De kommer även i fortsättningen att erbjuda service för MAN fordon i Sverige.