Under den månad som data insamlades, noterades att mellan 150 och 200 utländska lastbilar arbetar med cabotage som affärsmodell. Det innebär att man är stationerad i Danmark, har kontinuerlig drift med 2-3 (inrikes) resor runt i om Danmark, följt av kortare internationella resor och sedan återvända för nya körningar i Danmark.

I rapporten konstateras för det första att begreppet ”big cabotage” existerar som affärsmodell och att den utförs av vissa transportörer i Danmark. Rapporten påpekar också att det är tveksamt om cabotage som affärsmodell förbättrar kapacitetsutnyttjandet, som diskuterats i andra studier, säger Ulric Långberg, branschansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

DTL säger vidare att de högre böter och striktare regler som införts i Danmark – tillsammans med fler och bättre kontroller – kraftigt minskat antalet överträdelser av cabotagereglerna. Enligt danska polisen ser man nu konsekvenserna av regeländringen och att polisens insatser har varit effektiva. Erfarenheterna i Danmark stödjer de förslag den svenska regeringen presenterat.