Vi håller på att under ett antal år uppdatera fordonsparken och byta ut våra traktorer mot betydligt mer komfortabla och effektiva dragbilar och flexibilar med Allisons växellådor, säger Heléna Persson som är teamledare för åkeri och terminal i Älmhult.

Logistiken inom företaget hanteras från 33 IKEA Distrubutionscentra i världen. Två av dem ligger i Sverige, varifrån 37 varuhus i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island får sina varor.

Den äldsta av dessa svenska distributionscentraler ligger i Älmhult och är uppdelad på två lager som ligger några hundra meter från varandra. Mellan dem körs varor av fem fordon i två skift mellan 06.00 och 23.00 varje dag. Varje fordon kan hinna med ett 50-tal sådana transporter per skift. Totalt alltså cirka 500 transporter per dag.

– Vi har varit mycket nöjda med våra helautomatiska växellådor genom åren. Den äldsta Euro 3-bilen har gjort tjänst hos oss i 14 år, säger Heléna Persson.

– Varken med den eller några andra Allisonutrustade bilar har vi någonsin haft några problem med växellådorna. Förutom regelbundna olje- och filterbyten kräver de inget annat underhåll. Med vår typ av många och korta transporter är helautomatiska växellådor en perfekt lösning.

Fordonsflottan i Älmhult, som utför dessa transporter, består av en dragbil, två flexibilar och två traktorer. Dragbilen och flexibilarna är Scania med Allisons helautomatiska växellådor ur 3000-SeriesTM. Scaniabilarna är specialbyggen med framflyttade low-entry hytter. Skillnaden mellan dragbilar och flexibilar är att flexibilarna även kan dra växelflak.