Med nyutvecklade IceTiger erbjuder Amazone en buren halkbekämpningsspridare med hög precision för spridning av salt eller saltvattenlösningar.

Genom ny frammatningsteknik, med en bottenmatta, kan såväl salt med varierande fuktighet som sand eller splitt, även vid låga spridningsmängder, tillförlitligt spridas ut. I kombination med den komfortabla ISOBUS-manövreringen blir IceTiger ett precisionsredskap vid halkbekämpningen.