Nu har ICA Sverige påbörjat elektrifieringen av sina transporter genom köpet av en helelektrisk lastbil från Volvo Lastvagnar. Den beställda lastbilen ska användas för kyltransporter i Stockholmsområdet och kommer förutom att vara fossilfri även bidra till kraftigt minskad bullernivå och betydligt mindre lokala luftföroreningar.

Den nya lastbilen av modellen Volvo FE Electric beräknas tas i bruk inom ICA Sveriges verksamhet under första halvåret 2021 och är det första konkreta resultatet av ICA Sverige och Volvo Lastvagnars samarbete för ökad elektrifiering av vägtransporter som inleddes i november 2020.

För att identifiera lämpliga sträckor att elektrifiera, har ICA Sverige tillsammans med Volvo Lastvagnars experter på elektromobilitet tittat på parametrar som exempelvis lastkapacitet, körrutter, räckvidd och påbyggnad för att optimera den nya lastbilens användningsområden inom ICA Sveriges verksamhet.

Ersätta nuvarande bil

Den helelektriska Volvolastbil som ICA Sverige nu beställt kräver inte någon extra laddning under dagtid på det utvalda transportuppdraget, vilket gör det möjligt att rakt av ersätta nuvarande lastbil.

ICA Sverige och Volvo Lastvagnar har lång erfarenhet av att arbeta för att minska miljöpåverkan från sina verksamheter. ICA Gruppen har som mål att koncernens svenska bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregioner ska detta uppnås redan 2025. Målet ska uppnås genom att bland annat investera i ny teknik och undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas.

Eldrivna transportlösningar

En viktig del av samarbetet mellan Volvo Lastvagnar och ICA Sverige handlar om eldrivna transportlösningar i Sverige, både för transporter inom städer och så småningom även för längre sträckor mellan städer. ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintliga produkt och serviceerbjudanden och genom att tillsammans testa ny teknik. Båda företagen kommer tillsammans att fortsätta undersöka möjligheterna för ytterligare elektrifiering av transporterna inom ICA Sveriges logistiknätverk.

Fakta Volvo FE Electric för ICA Sverige

  • Volvo FE Electric 6 x 2.
  • 26 tons total fordonsvikt.
  • Fyra batteripaket med 66 kWh/batteri.
  • Kundanpassat skåp med kylaggregat som drivs av lastbilens batteri monteras av påbyggare.
  • Volvo FE Electric och Volvo FL Electric har varit i serieproduktion sedan 2019.