KTH och Test Site Sweden har hjälp till med utvärdering och datainsamling.

Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige.

Det motsvarar drygt 10 procent av alla i landet inregistrerade elfordon vid samma tid.