Hydroscand utökar sortimentet av mätutrustning för hydraulik med en ny digital manometer. En mätare som kan lagra tidigare värden och ett verktyg för att diagnostisera såväl stationära som mobila hydrauliska applikationer.

Hydroscands digitala manometer 80 mm/700 bar, fungerar för såväl mobil som stationär tryckmätning av hydrauliska applikationer. Manometern visar verkligt värde samtidigt som den visar min- och max-värden i en display med noggrannhetsklass 0,5 FSO. Den är även svivlande i anslutningen.

Uppdateras löpande

Minnet för min- och max-värdet uppdateras löpande och skriver automatiskt över tidigare värden. Samplingshastigheten ligger på 10 millisekunder (100 mätvärden/sekund) för mätning av dynamiska trycktoppar.

Den integrerade så kallade dataloggaren sparar tidigare uppmätt data och har ett lagringsutrymme på 8 GB. Informationen kan sedan, utan speciell programvara, exporteras ut via Micro-USB som en .csv-fil.

Fungerar inom olika branscher

Manometern fungerar inom olika branscher, som exempelvis pappersindustrin, stålindustrin, gruvnäringen, entreprenad och marinen, där tryckmätning behöver ske frekvent och på ett smidigt sätt.