Det var i slutet av april som Huddig visade resultatet av ett mångårigt utvecklingsprojekt. Konceptmaskinen gjorde en i det närmaste ljudlös entré då den rullade in driven av batterikraft. Lars Lindahl, VD på Huddig, var påtagligt stolt:

– Visst är hon väl fin, smidig och tyst?

Fullhybridsteknologin, som utvecklats i nära samarbete med komponentleverantörer i världsklass, kombinerar diesel- och eldrift och låter maskinen generera och regenerera energi på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt i en entreprenadmaskin.

Det ger maskinen högre verkningsgrad och bättre prestanda, vilket i sin tur resulterar i lägre bränsleförbrukning, mer effekt, högre dragkraft, tystare gång och ett mer miljövänligt arbetssätt. Teknologin förutspås revolutionera branschen och förändra sättet som maskiner byggs på i framtiden.

– Vårt team har lyckats med något ingen gjort tidigare och vi är övertygade om att Tigon Technology kommer att väcka stor uppmärksamhet och tas emot med stort intresse i såväl entreprenadbranschen som i andra branscher, säger Lars Lindahl.

Vinnande kombination

Daniel Åkerström, utvecklingsansvarig för Tigon Technology på Huddig, förklarar att det unika inte är de enskilda komponenterna, utan sättet som de kombineras styrs via maskinens styrsystem.

Tigon-maskinen arbetar med en elmotor vid varje hjul, så vid dieseldrift genereras ström till drivningen. Precis som med eldrivna fordon återladdas batterierna i nedförsbackar och vid inbromsning.

Omvänt kan eldriften användas för att komplettera dieselmotorn med upp till 30 procent extra effekt – perfekt i uppförsbackar, vid puttning av schaktmassor och vid andra tillfällen med extra kraftbehov. Plus att maskinen kan köras på enbart el.

Optimerad differentialfunktion

Den elektriska drivlinan har gett möjligheter att optimera maskinens differentialfunktion, något som betyder mycket för både styrbarhet och framkomlighet.

– Maskinens styrsystem borgar för att varje hjul alltid har rätt dragkraft. Om ett hjul förlorar fästet förs kraften sömlöst över till övriga hjul, säger Daniel Åkerström.

Ansluten till elnätet laddas konceptmaskinens batterier fullt på fyra till fem timmar. Vad det blir för laddningstider på en hybridmaskin i serieproduktion återstår att se. Det gäller att hitta väl avvägda laddningslösningar, som underlättar användningen och som samtidigt främjar batteriernas livslängd.

Med enbart eldrift och ett medeleffektuttag på tolv kilowatt, räcker batterierna till cirka två timmars kontinuerlig körning. Drifttiden beror förstås helt på hur maskinen används. Vid användning av personkorg kan maskinen gå nästan en hel dag enbart på batteridrift.

Fördelar även i alla miljöer

– När vi började utvecklingen av fullhybridmaskinen fokuserade vi främst på användning i citymiljö, men vi upptäckte snart att maskinen ger stora fördelar också i terräng, säger Bertil Gyllner, konstruktionschef.

Konceptmaskinen grundar sig till största delen på en Huddig 1060. Jämfört med sin konventionella motsvarighet väger konceptmaskinen cirka 500 kg extra.

Bertil Gyllner konstaterar att den nya tekniken ger ett enormt utrymme för nytänkande.

– Exempelvis sparar de elektriska hjulmotorerna mycket plats, eftersom vi slipper maskinens stela axlar. Samtidigt har vi batterierna att ta hänsyn till i både vikt och utrymme. Hybridteknogin både kräver och ger utrymme för innovativt tänkande.

Utvärdering pågår

Det är ännu oklart hur prislappen påverkas jämfört med en konventionell maskin.

– Gissningsvis handlar det om en merkostnad på 10-20 procent. Samtidigt ger maskinen besparingar, så vi räknar med att kunden hämtar hem merkostnaden på tre till fyra år, säger Lars Lindahl.

Huddigs konceptmaskin kommer nu att utvärderas utifrån teknik och marknad. Målet är att inom ett par år ha underlag för att ta fram en förserie för ytterligare fälttester hos kunder.