Marcus Norberg har under februari utsetts till Ekonomichef för HSP Gripen i Hudiksvall.

Rollen som ekonomichef ingår i företagets ledningsgrupp och kommer även att avlasta VD med administrationen runt ledningsarbetet.

– Marcus är sedan oktober 2019 redovisnings- & lönesansvarig vid företaget och har kommit in i verksamheten på ett mycket bra sätt varför vi väljer att utöka rollen inom ekonomiområdet, säger Tomas Jonsson, VD.

HSP Gripen är inne i ett expansivt skede med investeringar vid anläggningen i Hudiksvall och nya marknadssatsningar som en direkt följd. För tillfället har investeringar om drygt 20 Mkr, av de beslutade 25 Mkr för perioden 20-21, genomförts.

– Det är inspirerande att vara del av ett företag med stark framtidstro och konkurrenskraftiga produkter. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med lednings- och styrningsfrågor till stöd för Gripens fortsatta expansion, säger Marcus.

Källa: HSP Gripen