Åkeri & Transport följde Sören Johansson, trafikpolis i Helsingborg under ett arbetspass.

– Vi har skaffat oss bra rutiner, känner oss trygga i vårt sätt att arbeta och är bäst i Sverige på att få kontant betalning. Det är en gammal tradition. Olaga transporter är inget nytt bara för att vi nu kan ta ut sanktionsavgifter. Sådana har vi kontrollerat länge, säger Sören Johansson, trafikpolis i Helsingborg.

De nya reglerna ger polisen rätt att ta ut upp till 40 000 i förskott. Oftast har det rört sig om olaga cabotage. Men också om brott mot kör- och vilotiderna.

– Vi har kunnat kräva pengar tidigare också, för brott mot kör- och vilotider och annat, men detta är ett bra redskap som fungerar väl.

Det skulle alltså betyda att ni inte kommer att behöva klampa, låsa fast, något fordon i avvaktan på betalning?

– Ja, det är en korrekt slutsats.

Det förekommer uppgifter om att chaufförer som kvarhållits fått tillgången till hytten för att sova men sedan stuckit i skydd av mörkret. Den saken dementerar Sören Johansson.

– Andra får tala för sig men här i Helsingborg har vi inte blivit av med ett enda ekipage.

Den här dagen börjar Sören Johansson tidigt. Han vinkar in ett utländskt fordon klockan sex på morgonen. Först flera timmar senare är han klar. Att trafikpolisen av bekvämlighetsskäl hellre plockar in svenskar stämmer inte, i varje fall inte den här gången.

Tidsödande

Johansson dementerar att det finns happy hours för fuskare.

I kombination med böter för överlast och brister på fordonet hamnade summan på 59 500 kronor för det kontrollerade ekipaget. Den kontrollen tog nästan en hel arbetsdag.

Sören Johansson framhåller att rättssäkerheten har högsta prio:

– Om chauffören inte behärskar engelska så använder vi tolk, via telefon. Vi är tydliga. Ingen ska efteråt kunna säga att han eller hon inte förstod vad saken gällde eller att vi använt ojusta metoder. Raka puckar gäller.

Under tolkningen är högtalartelefonen på.

Har bevisbördan

Det är chauffören sak visa upp dokument om när ekipaget kom in i landet. Kan han inte det så är det kört ” i dubbel bemärkelse. Bilen får stå till avgifter och böter betalts.

– Oftast åker kontokortet fram direkt och så är saken ur världen. Det är sällan vi behövt vänta mer än några timmar. Speditören är förstås mån om att godset kommer fram som det ska.

Sören Johanssons erfarenhet är att chaufförerna långt ifrån alltid vet vad som gäller.

– Var och en är en bricka i spelet. De kör för mellan 6 000 och 10 000 i månaden, utan försäkringar, och lever i misär.

Men speditörerna vet:

– Alla de stora drakarna utför sådana här transporter, ingen nämnd och ingen glömd. De känner till bestämmelserna. Alla som köper transporter borde veta hur verkligheten ser ut och borde fundera på om de är beredda att betala för oseriösa körningar.

I sifferparitet

De flesta av de här chaufförerna kör fordon registrerade i Bulgarien men är inte alltid de själva kommer därifrån.

– Att det är så hör ihop med hur många transporter som utförs av utländska långtradare.

Sören Johansson är övertygad om att olagliga transporter kommer att avslöjas utspritt över hela Sverige:

– Annars vore det konstigt.

Förare och åkeri får chans att efteråt komma in med ett yttrande. Sedan fattar Transportstyrelsen ett slutligt beslut. Marparten kommer från Bulgarien, Rumänien och Makedonien. Det kan överklagas. Ännu, när detta skrivs, har ingen gjort det.

19 sanktionsavgifter hade kommit in till Transportstyrelsen den 16 mars.