Det innebär också att de båda företagen kommer att representera varandras produkter på respektive hemmamarknader.

Holte Electronics är därmed representant för MIT i alla skandinaviska länder. MIT tillverkar utrustning som kan sägas vara elektroniska slagrutor, men för att lokalisera elkablar i marken. Detta sker bland annat genom att så kallade ”targets”, som är speciella metallskivor eller en typ av aluminiumfolie, som placeras i brunnen, där man önskar få en framtida targetpunkt för all framtid.