Konflikterna med enskilda chaufförer, Transport och skatteverket har pågått i flera år. Paret i Veddige utanför Varberg har stått till svars i olika domstolar. De vände sig själva till EU-domstolen.

Knäckfrågan var om förarna skulle betraktas som anställda eller egna företagare. Under den här tiden dök det felaktiga begreppet ”falska F-skattare” upp.

De utländska förarna hyrdes in av ett bemanningsföretag, Zimit, som kontrollerades av Andreassons. En av förarna krävde genom Varbergs tingsrätt att få betalt och fick rätt.

Transport stämde i Arbetsdomstolen åkeriet på 20 miljoner men de 120 förarna backade ur. Det slutade med 175 000 i förlikning till facket. I ett annat fall fick en polsk chaufför rätt, han skulle betraktas som anställd och fick 100 000 i skadestånd.

2014 använde åkeriet över hundra dragbilar. Enligt Skatteverkets granskning kördes de av 260 inhyrda chaufförer från Polen och Rumänien.

I fjol fryste Skatteverket 13,5 miljoner för uteblivna arbetsgivareavgifter.

Städat

Men i bolaget finns inte mycket att hämta.

Konkursförvaltaren:

– Det finns en del fordringar för körningar åt kunder. Hur stora skulderna är vill jag inte kommentera än, säger advokat Anders Lundberg.

Glenn Jensen, Kronofogdemyndigheten, säger att myndigheten bevakar statens fordran men inte längre kan utmäta enskild egendom.

Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket, kom tidigt i kontakt med frågan.

Var Andreassons upplägg nytt?

– När den fria rörligheten infördes fanns det flera variationer på temat. Beslutet visar att det i detta fall har rört sig om olika frågor, säger Pia Bergman.

Bolagets skatteskulder låg på tiotals miljoner, till och från.

– Vi fick en hel del pengar men inte allt innan konkurserna, säger Pia Bergman.

Era erfarenheter?

– Skatteverket har kommit med ett förslag till regeländringar. Om utländska företag anlitas så ska dessa vara registrerade från dag ett. De som arbetar i sådana företag ska betala skatt i Sverige.

Rätten köpte inte argumenten

Yvonne och Karl-Erik stred för att undgå personlig konkurs. De presenterade utlåtande från en jurist i Gibraltar och en professor. Ingen av dem var var närvarande i tingsrätten. De hävdade att statens fordran inte förfallit, åberopade EU-rätten och påstod att det finns en motfordran.

Rätten godtog inte det resonemanget.

”Kan återuppstå”

Martin Jonsson, ombudsman för Transport i Halland:

– Myndigheternas och Transportarbetareförbundets arbete har gett resultat. Det visar också att vi har ett system som fungerar. Följs inte spelreglerna på arbetsmarknaden, så får det konsekvenser.

Han betonar att frågan är komplex.

– Det finns en gråzon. Mycket av det vi kollar kan vara lagligt men väl så omoraliskt.

Sådana exempel, anser han, är utländsk personal som arbetar för lägre lön. Folk som åker hit som F-skattare, eller som är anställda i ett annat land, och bara kör inrikestrafik i Sverige.

Martin Jonsson tycker att Skatteverket lagt krut på att granska oseriös verksamhet. Han säger att åkerier och byggbranschen är mest utsatta.

Mycket återstår

– Transportarbetareförbundet hurrar inte för en konkurs. Men vi ser det som ett steg i rätt riktning när vi förhoppningsvis kan se aktörer med kollektivavtal där oseriösa slutar.

Han är inte säker på att det blir så.

– Risken finns att det här sättet att bedriva verksamhet löper vidare till någon annan. Och så får vi börja om på ny kula. Det finns mycket att göra innan branschen rumsren, säger han.

Telefonnumret till Andreassons åkeri går nu till Lundåkra frakt, som ligger på samma adress och har samma telefonnummer. Vi sökte makarna Andreasson där. Karl-Erik var upptagen och Yvonne hade inte kommit än.