1999 sattes mitträcke upp på motortrafikleden. Det blev en 2+1-väg. Antalet svåra olyckor minskade. Men ständigt ökad tung trafik har skapat nya problem. 30 procent av alla fordon på sträckan är lastbilar. Antalet småkrockar och andra incidenter är hög.

Den hårt trafikerade Europavägen måste därför ofta stängas av.

– Det tvingas vi till minst en gång i veckan. Stopp för att leda om trafiken genom närliggande orter tar ofta upp emot ett halvt dygn, säger planeringschef Peter Uneklint på Trafikverket.

Att ta sig fram till olycksplatsen är många gånger svårt.

– Det blir snabbt totalstopp. En styrka kan få köra Riksettan, ytterligare styrkor i vardera riktningen, säger Carl Håkansson, räddningschef.

Ett dramatiskt klipp finns på Youtube: Bygg färdigt E4 nu.

Lång blir längre

Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot, har drivit på för att, som han säger, bygga bort ”getingmidjan” så att E4 ska få motorvägsstandard även på dessa tre mil. Han har lagt ut en film på sin blogg hur det kan se ut efter en trafikolycka. I det exemplet tog det 40 minuter från larm tills att ambulansen kunde lämna olycksplatsen.

– Ett annat problem att trafiken leds om förbi en dåligt skyddad vattentäkt, säger han.

E4 sträcker sig upp till Gävle. Det är redan i dag den längsta motorvägen i Sverige, 585 kilometer. Inom tre år ska den bli 31 kilometer längre. Kostnad: en miljard. EU har skickat iväg första utbetalningen, nästan sju miljoner. Det är hälften av de pengar som Transporteuropeiska transportnätet ska satsa i projektet.

Bättre flyt på E4 är förstås en angelägenhet för EU. Utbyggnaden kommer att innebära en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för näringslivets transporter, som är viktigt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vägen ska breddas, från nio till 22 meter.

Startskott 2017

Anna Karlsson, projektledare:

– Så mycket det går ska vi börja med att bredda på den västra sidan. En av de stora frågorna är att vi ska passera stora vattentäktsområden. Vi planerar byggstart 2017.

19 av de 28 broar som finns går under E4 och måste breddas. En del är så dåliga att de måste bytas ut.

– Några broar som går över vägen kanske också måste ersättas.

Marcus Brunskog, tidigare vd för Brunskogsgruppen, är en av många som tillsammans med kommunen engagerat sig för motorväg.

– Jag har tryckt på utifrån alla olyckor och för att få ett bättre flöde i trafiken. 70 procent av industrins produkter i Kronobergs län, och i synnerhet den i Ljungby, går på export.

Flyget väntar inte

Tider i hamnar och flygplatser måste passas.

– Än mer pressat blir ett stopp sommartid när turister är ute på vägarna.

Han ger en bild av hur det kan se ut när E4 korkas igen:

– En chaufför med last från exempelvis Electrolux kan sitta fast med reservdelar som ska med ett flyg från Kastrup till Japan. Gods som måste vara framme inom 24 timmar. Den chauffören får problem. Då uppstår samtidigt en konkurrensnegativ aspekt.

Genom ett överklagande är projektet ett år försenat.

– Men det är ändå klubbat att motorvägen ska byggas och jag tror alla är nöjda med det, säger Marcus.

Brunskogs har ett 20-tal bilar och kör gods till södra Sverige, Danmark och övriga Europa.

– Vi har även lager för internethandel.

Johan Fyrlund, chaufför från Traryd, vet hur det fungerar i verkligheten. Han kör på 2+1-vägen var och varannan dag.

– Den är bättre än tvåfilig väg, helt klart. Men så fort det blir en olycka eller att någon får punktering så är det totalstopp i den filen. Det händer titt som tätt, även på vintern när kära utländska kollegor kommer hit. De har fel däck och saknar utbildning för att köra i halka.

Till Trafikverket har Fyrlund framfört förslaget att det inte ska vara tillåtet påbörja en omkörning från skylten att två filer blir en. En sträcka på 400 meter.

– Den som redan ligger i vänster körfält hinner, men inte den som börjar omkörningen vid skylten.

Då får du bromsa ofta?

– Jag kör efter principen att ”jag bromsar inte”. Det är inte mitt fel om det smäller.