Lundaman Instrument startades 1991 av Per Forsman. Första produkten var en svensktillverkad, kompakt och helautomatisk hjullastarvåg, som snabbt rönte stor uppskattning på marknaden. Sedan dess har det kommit nya modeller, även dessa av egen tillverkning i Sverige. Kunderna finns främst i Sverige, men företaget har även export till flera länder inom EU.

För snart två år sedan skedde en generationsväxling i Lundaman Instrument. Numera ägs företaget av Pers son Gustav Forsman, som sedan flera år jobbat i företaget och även varit delägare. Per är alltjämt kvar i företaget, vilket Gustav ser som en stor tillgång.

– Vi jobbar utmärkt tillsammans. Inriktningen är densamma, med fokus på användarvänlighet och precision, försäkrar Gustav Forsman.

Flera branscher

Vågarna från Lundaman Instrument återfinns främst hos företag som säljer grus, bergmaterial och matjord. Under årens lopp har vågsystemen även spridit sig till andra branscher, däribland värmeverk och återvinningsföretag. En annan kundgrupp är lantbrukare och andra företag som handlar med foder. Förutom hjullastare återfinns vågsystemen på truckar och teleskoplastare.

Tidigare var det vanligt att grus och bergmaterial såldes per kubikmeter. Det gav förstås inte samma precision, i synnerhet vid hantering av småskvättar. För att inte riskera att kunderna skulle få för lite lade maskinförarna ofta på lite extra. Att på detta sätt skänka bort material var ett kostsamt sätt att hantera bristande precision.

– Vi har många exempel där vågsystemen betalat sig redan efter några månader, berättar Gustav Forsman.

Många av företagets kunder använder även körvågar. I sådana sammanhang är hjullastarvågarna värdefulla komplement, eftersom de optimerar transporterna redan vid lastningen.

– När en lastbil kommer med överlast till en körvåg kostar det både tid och pengar att åka tillbaka och justera mängden. Då blir det lätt att lastbilen fortsätter sin färd, trots överlast. Det kan bli dyrt, så det är bättre att koppla greppet redan vid lastningen. För lönsamheten är det bäst att optimera varje lass, framhåller Gustav Forsman.

Anpassas till verksamheten

En hjullastarvåg beräknar vikten under körning. Systemet består av en displayenhet, monterad i hytten, kombinerad med sensorer för lastarens hydraulsystem och position. Hjullastarvågen kalibreras vid montage. Samtidigt anpassas systemet för maskinens olika skopor, så att hänsyn tas till varje skopas tyngdpunkt. Även i övrigt görs anpassningar för att göra systemet användarvänligt – i alla delar – från hytt till kontor.

Enkelt handhavande

Användarvänligheten har under alla år varit en ledstjärna för Lundaman Instrument. Att vägningen sker enkelt är särskilt viktigt med tanke på att en maskin ofta har flera förare. Dessutom skiljer det i teknikintresse och datorvana från person till person.

– Vågsystemet ska vara enkelt även för den som hoppar in då och då. Därför lägger vi mycket kraft på att funktionerna ska vara enkla att förstå och att minimera antalet knapptryckningar, säger Gustav Forsman.

Den lagrade informationen om gjorda vägningar kan tas ut direkt ur displayenheten, men kan också skickas via mobilnätet.

Gustav Forsman konstaterar att två till synes lika verksamheter kan ha väldigt olika krav vad gäller vågsystemets funktioner. Det gäller såväl i hytten som på kontoret. Varje vågmodell ger i grunden tillgång till en mängd olika funktioner, så det gäller att skapa det bästa för respektive kund.

Bollplank

– En av våra viktigaste uppgifter är att lyssna in hur kunden jobbar idag, vilka krav som kundens kontor ställer på vågsystemet och önskemålen från maskinförarna. Utifrån detta skapar vi en lösning som blir så enkel och smidig som möjligt – för alla. Det finns ingen anledning att sälja in funktioner som kunden inte behöver, poängterar Gustav Forsman.

– Vi fungerar som bollplank och tar med oss erfarenheter från andra kunder. Det har både vi och kunden nytta av, tillägger han.

Gustav Forsman noterar att beställarnas krav på utförarna blivit allt högre.

Det gäller säkerhet, miljö och produktivitet, men också kvalitet och dokumentation.

Det kräver rätt utrustning, varav hjullastarvågen ofta är en viktig del.

Gustav Forsman har lärt känna branschen väl och trivs alldeles utmärkt i den.

– Det är en lika tacksam som trevlig bransch, som ger många möten med människor och verksamheter. Samtidigt är det en bransch där ett handslag fortfarande gäller och där båda parter gör sitt bästa för att hitta den optimala lösningen.

Det gillar jag, säger Gustav Forsman.