Avtalet träder i kraft per 1 september och innefattar godsflöden inom samtliga av Ahola Transports marknadsområden: Norden, Baltikum, Polen och Tjeckien.

– Vi är mycket glada över det förnyade förtroendet efter ett 27-årigt framgångsrikt samarbete, säger vd Hans Ahola. De avtalade godsmängderna utgör en viktig bas i vår tillväxtstrategi de närmaste åren.