Att hålla ordning på en eller ett par kranar är kanske inte så besvärligt, men ju fler kranar och förare, desto svårare att koppla greppet om användning och status. Med sämre koll ökar risken för driftstörningar och sämre produktivitet.

För att motverka detta har Hiab utvecklat plattformen HiConnect. Sedan 2015 har det pågått pilotprojekt som involverat utvalda kunder på flera marknader.

Enkel överblick

HiConnect ger en tydlig och enkel överblick av status, användning och serviceplanering. Det ger verktyg till att förbättra produktiviteten hos både kran och operatör.

– Genom informationen från HiConnect kan kunderna optimera utnyttjandet av enheterna och undvika onödiga driftstopp. Idag har kunderna begränsad information – ofta baserad på manuell rapportering – om hur deras utrustning används och när den behöver service. HiConnect ger realtidsinformation via en webbaserad portal, förklarar Jan-Erik Lindfors, vice vd, NewBusiness Solutions, Hiab.

HiConnect använder ett antal sensorer för att samla data från kranen. I centrum för tekniken finns ”svarta lådan” som sänder data till molnet. Därefter hanteras och analyseras datan, så att kunden får tillbaka information om kranens kondition, användning med mera, allt presenterat i systemets gränssnitt. Informationen lyfter såväl teknik och människa och gör det utifrån både säkerhet och produktivitet.

Det kan tydliggöra behov i allt från teknisk service av kranen till bättre träning av kranföraren. Många funktioner är redan på plats och mer kommer allteftersom systemet och dess gränssnitt utvecklas vidare.

Effektivare och säkrare

En som redan samlat på sig erfarenheter av systemet är Andrew Hollingsworth, teknisk flottchef på Travis Perkins PLC.

– Modern teknik och uppkopplade tjänster har totalt förändrat hur vi driver vårt företag. Nu när vi kan analysera fordonen i vår maskinpark, vet vi exakt var de är och vad de gör. Med denna information kan vi vara effektivare och arbeta mycket säkrare, säger han.

Roland Sundén, vd i Hiab, ser dagens HiConnect som ett första steg, för det kommer mera.

– Engagerade nyckelkunder kommer att få tillgång till en helt ny typ av information och funktionalitet. Dessa kunder kommer även att vara delaktiga i vidareutvecklingen av HiConnect för att matcha deras behov.

Ambition är att all ny Hiab-utrustning skall vara uppkopplad till 2018. Under fjärde kvartalet 2017 kommer Hiab att presentera en lösning för eftermontering på existerande Hiab- och Multilift-enheter på fem marknader – USA, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Under 2018 kommer tjänsteerbjudandet att utvecklas och HiConnect att lanseras på fler marknader.

Runtomsvängning

En annan nyhet från Hiab är att fler kranar förses med runtomsvängning. Denna funktion har tidigare varit förbehållen de större kranarna med kapacitet över 50 tonmeter. Nu blir det runtomsvängning på kranar från 30 till 40 tonmeter.

– Med runtomsvängande kranar får operatören bästa möjliga åtkomst till lasten. Hanteringen blir säkrare utan besvärliga lyft och stopp i riskfyllda lägen. Efterfrågan har varit stor hos våra kunder, och nu tillgodoser vi det här behovet genom att införa runtomsvängning på alla våra kranar i det tungasegmentet, säger Marcel Boxem, chef för Heavy Range Cranes, Hiab.

Marcel Boxem lyfter fördelar som att lastningstiden minskar, vilket ger högre produktivitet. Operatören kan alltid välja den säkraste och enklaste vägen för lyftet.

Smidig halvautomatik

I somras lanserade Hiab den halvautomatiska funktionen SAF (Semi Automatic Folding), som ger in- och utfällning av kranen med en enda styrspak. SAF är automatiskt inkluderat i Crane Tip Control, CTC. SAF kan även köpas som tillval till styckegodskranar av X-typ med HiPro (utan CTC) och till styrsystemet HiDuo.

Med CTC styr kranföraren kranspetsens rörelser istället för var och en av kranens funktioner (sväng, första bommen, andra bommen, utskjut). I praktiken styrs kranen med hjälp av endast tre funktioner – sväng, vågrät rörelse och lodrätt rörelse – med en spak.

Användaren aktiverar eller avaktiverar funktionen själv genom ett knapptryck på manöverdonet. Kranen byter då genast mellan CTC och normalt kranläge. CTC lanserades 2016 och är tillgängligt för ett antal styckegodskranar från Hiab, försedda med styrsystemet HiPro.

Ökad försäljning

Under 2013 och 2014 flyttade Cargotec krantillverkning från Hiabs anläggning i Hudiksvall till Stargard i västra Polen. Andra delar av Cargotec-koncernen gjorde samma resa. Flytten av krantillverkningen från Sverige gav lägre kostnader i produktionen, men också genom ökad närhet till marknaden. Kvar i Hudiksvall blev funktioner för utveckling, support och eftermarknad.

Roland Sundén, som varit vd i Hiab sedan 2014, konstaterar att den nya monteringsanläggningen i polska Stargard fungerar riktigt bra. Han gläds också över den höga takten i produktutvecklingen och berättar att den har gett positiva effekter även på den svenska verksamheten.

– Nu växer vi marknadsandelar och vi gör det på en växande marknad. Och vi gör det med en bra lönsamhet. Vårt tydliga fokus på innovation, grundad på kunddriven organisation, har gett resultat, säger Roland Sundén, glad över den påtagliga föryngringen och förstärkning som skett av Hiabs produktportfölj.