– Det var en registreringsdag mindre i maj i år jämfört med maj förra året. En registreringsdag mindre motsvarar ca fem procent färre registreringar, vilket understryker att maj var en het månad på fordonsmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

– Köpstarka hushåll, låga räntor och brist på begagnade bilar är några faktorer som gör att förutsättningarna är goda för en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, säger Bertil Moldén.

Under maj registrerades 27 652 nya personbilar, vilket är en ökning med 7,3 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj har registreringarna ökat med 16,0 procent. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 13,5 procent under maj till 4 146. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13,8 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i maj med 13,9 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,7 procent. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,9 procent och tunga lastbilar har ökat med 22,9 procent.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 3,7 procent i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 60,9 procent. Maj förra året var dieselandelen 63,0 procent. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,4 procent jämfört med 63,9 procent samma period förra året.

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 18 st i maj i år jämfört med 30 st i maj förra året. Jan-maj i år registrerades 109 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 98 st samma period förra året.