Tillsammans med Mercedes-Benz Sverige AB i Malmö och kunden Mertz Transport AB ville man undersöka drivmedelsbesparing som en möjlig kostnadsreduktion för vagnparken. Testet inleddes i december 2013 och pågick fram till oktober 2014. Mercedes kräver en motorolja för Actros som uppfyller specifikationen MB 228.51. Båda motoroljorna Mobil Delvac XHP LE 10W-40 och Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller specifikationen.

Genom att byta från Mobil Delvac XHP LE 10W-40 till Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppnår man fördelar med en helsyntetisk olja med lägre viskositet, nämligen att motorn går lättare och förbrukar mindre energi.

Mertz har en vagnpark med 115 lastbilar av olika märken. Testet genomfördes med två nya lastbilar av typen Mercedes Actros Euro V och resultaten noterades av MB Fleetboard system. Mobil Delvac XHP LE 10W-40 användes i motorn på lastbil 1 och Mobil Delvac 1 LE 5W-30 i motorn på lastbil 2. Fordonen körde samma sträcka med samma last från Malmö till Göteborg.

ExxonMobil Corporations rekommendation skulle ge en årlig besparing på 8 454 kronor per lastbil.