Helsingborgs Hamn ska byggas för framtiden. Den geografiska platsen för terminalen innebär att uppförandet kommer kunna fortgå parallellt med att den operationella verksamheten hålls intakt. Bygget kan som tidigast starta 2026 och den nya hamnen beräknas kunna tas i drift 2028.

 Vi fortsätter vår framtidssatsning och i stora drag betyder det att vi i princip kommer bygga upp en ny containerterminal från grunden, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn.

Initialt har tre alternativa positioner för den nya hamnen utretts där det södra och utvalda förslaget oavkortat inneburit flest fördelar. För hamnens del medför alternativet en utvecklingspotential på 40 år där verksamheten kan växa på sikt och hantera ökade containervolymer om 2–4 procents tillväxt årligen.

 Det är ett historiskt beslut och det känns fantastiskt att vi tillsammans med både staden och konsulter har sett över olika lösningar och i slutändan varit helt överens om vad som blir gemensamt bäst för både hamnbolaget och stadsutvecklingen, säger Marie Weibull Kornias som är styrelseordförande i Helsingborgs Hamn.

750 meter kaj
Helsingborgs Hamn siktar mot att vara Nordens modernaste hamn. Det ställer en mängd krav och öppnar möjligheter för verksamheten som under de närmsta åren minst sagt kommer att förändras radikalt. Hamnen flyttar söderut, bygger en ny kaj med 13 meters vattendjup, som blir hela 750 meter lång och därmed kommer bereda plats för tre 225 meters fartyg på rad. Ett nytt eldrivet hanteringssystem appliceras för att svara upp mot ökade containervolymer och hållbarhetsmål. Tillväxtprognoser pekar entydigt mot en allt större efterfrågan på containerverksamheten och potentialen för att effektivisera, klimatanpassa och öka volymen är stor.

Fossilfri framtid
I februari 2021 slutfördes hamnens byte till elektriska personbilar och sedan 1 november 2020 använder hamnen HVO (Hydrated Vegetable Oil), dvs. fossilfri diesel, för drift av traktorer och reachstackers, vilket medför att koldioxidutsläppen minskar drastiskt.

Det nya containerhanteringssystemet som planeras utgörs av eldrivna kranar vilket gör det möjligt för hamnen att bli i princip helt fossilfri och automatiserad. Även en ny kombiterminal ska byggas som på ett effektivt och hållbart sätt kommer knyta samman södra Sveriges logistikkluster mellan sjö och järnväg.

Källa: Helsingborgs Hamn