Det är nästan omöjligt att ligga på de svenska vägarna och inte mötas av ett Bure-släp. Släpvagnstillverkningen hos Hellgrens har en lång historia, men består numera av i stort sett egentillverkade släpvagnar och påbyggnader. Men Hellgrens-koncernen har egentligen sitt ursprung i det gamla jordbrukssamhället kring Ostvik utanför Skellefteå. Genom inköpet av en Overland 1924 som droskbil började Arthur Hellgren resan av mot vad som i dag är Hellgrens.se.

Det styrs nu av de två bröderna Magnus och Anders Hellgren, barnbarn till Arthur, där Magnus är VD och Anders sköter andra delar av verksamheten. Deras farfar var femte generationen på gården i Ostvik där företaget startade. Åkeriverksamheten såldes till ASG på 1970-talet.Även delen med bussåkeri samt Hellgrens resebyrå såldes och 1985 sålde man industriverksamheterna Wallmarks Såg & Renholmens Mekaniska Verkstad till ett annat investmentbolag.

– Ja, Hellgrens har varit väsentligt mycket större under perioder. Som mest var det cirka åttahundra anställda. Jag och Magnus har tagit över företaget efter pappa, berättar Anders Hellgren.

I dag består Hellgrens.se av tre bolag och alla handlar om fordon.

– Vi har tre rörelsedrivande ben. Hellgrens Bil med sin personbilsverkstad är en kvarleva efter tidigare personbilsförsäljning och fortfarande lönsam och fungerande.

Körde på i ullstrumporna

Buresläpet kom in i Hellgrens på 70-taletdå Bureå Verkstad AB förvärvades, huvudsakligen för att producera släpvagnar till det dåvarande Hellgrens Expressfrakt. Numera har man trattat ner tillverkningen till främst flisvagnar, som utgör 70 procent av det Hellgrens producerar inom Bure.

– Genom åren har vi varit duktiga på att utveckla maskinvagnar och växelflak så dom blir lätta. Men så är alla våra objekt unika. Inte exceptionellt mycket bättre, men kunden får helt och hållet vara med och styra över hur produkten ska se ut. Det är en väldigt konkurrensutsatt nisch men tack vare vår flexibilitet i hur vagnarna kan specas har vi haft viss framgång i just det segmentet, menar Anders.

Efter finanskrisen 2008-2009 dök beställningarna av flisbyggen. Under de följande åren tog Hellgrens ett rejält omtag kring produktionen av släp och påbyggnader.

– Vi var nere på ganska låga volymer och gjorde ett internt utvecklingsprojekt. Tidigare hade vi bara kört på i ullstrumporna med stora volymer. Men vi var inte så nöjda med det ekonomiska utfallet utan ville hitta en bättre lönsamhet. Därför såg vi över produktionen och för två år sedan hade vi skapat en vision, berättar han.

Den är verkligen rejäl, för fram till år 2020 har Hellgrens målet att fördubbla omsättningen. I arbetet med att skapa branschens attraktivaste företag har man tagit fram strategier för två områden – att ha marknadens bästa kunderbjudanden, samt att vara branschens attraktivaste arbetsgivare.

Värdegrunden det viktigaste

Anders anser att företaget nu har ett tydligt och fokuserat budskap till sina kunder – att Hellgrens.se framför allt jobbar med tunga fordon och mot de näringsidkare som sysslar med det, samt den tillhörande eftermarknaden. Men – den viktigaste faktorn i hela arbetet är värderingarna.

– Vi har jobbat hårt med vår värdegrund. Vi har även arbetat mer utåtriktat för att finnas närmare kunden, och en stor del i det har faktiskt varit sociala medier. Vår största målgrupp är åkare och chaufförer och de är duktiga på att använda sociala medier.

Anders tror att en konkurrenskraftig lön kan fungera som grundbult för en anställd. Men menar att det är resten i erbjudandet som avgör om anställningen är attraktiv eller inte.

– Arbetsmiljön och personalutrymmen. Sånt värderar den nya generationen medarbetare högre än tidigare. Kampen om vem som gör jobbet är minst lika stor som kampen om kunderna. Med en lång erfarenhet som arbetsgivare ser jag stora utmaningar i hur attraktivt läge vi kan hålla för dom anställda.

– Självklart har vi en mansdominerad arbetsplats. Men i det dagliga arbetet är vi noga med hur vi uttrycker oss. Den nya tidens arbetskraft vill nog inte ha en machomiljö. Så ju bättre vi sköter det, desto mer övertygad är jag om att vi får en arbetsplats som är attraktiv för alla.

Tidigt ute

Sedan Hellgrens satte igång det expansiva utåtriktade arbetet så har Anders själv besökt kunder i större omfattning. Företaget förekommer också flitigt på både mindre och stora maskinmässor som Elmia. Än så länge är det företagsledningen som gör inläggen där, men tanken är att även de anställda ska kunna lyfta positiva händelser på jobbet i framtiden.

Anders tror att Hellgrens är hyggligt tidigt ute med sociala medier för att vara i transportbransch.

– Jag jobbade ju en del med att locka besökare i destinationsbolaget, och har tagit med det tänket. Tonen måste vara stringent och sammanhållen. Ordvalet är viktigt och vi försöker alltid förklara varför vi agerar på ett visst sätt. Det är viktigt att vara öppen med kommunikationens mål. Sen räcker det inte bara med fina ord, vi måste också följa upp med faktiska handlingar, säger han.

Ett exempel kan vara att Hellgrens i vinter köpt ny hjullastare som lackas upp och stripas.

– Det är en viktig signal, för förut hade vi en väldigt gammal maskin, skrattar Anders lite urskuldrande.

Gör det man kan bäst

Inom den egna Bure-produktionen får företaget många olika förfrågningar om vagnar och flak. Den marknad som Hellgrens verkar mest på finns från Stockholm, Örebro och norrut, men utesluter inte heller södra Sverige.

– Vi har en bra omvärldsbevakning över vad som händer i skogsbranschen. För går sågverken bra så blir det mycket restprodukter som gynnar våra kunder, säger Anders.

Den vanligaste kunden som beställer ett vagnsbygge är ett flisåkeri med ett eller två ekipage och det är flisbyggen som Bure är mest kända för.

– Vi håller oss till det vi kan bäst, och kring produktionen handlar det mer om att göra avvikelser från standard. Men vill man ha en flakbotten som är specialanpassad så fixar vi det, säger Anders.

I den nya målsättningen om fördubblad omsättning så vill man inom Hellgrens Lastvagnsservice fördubbla den från 15 miljoner kronor (april 2015) till 30 miljoner år 2020. Tanken för framtiden är att utveckla även mot anläggningssidan.

– Så i nästa steg behöver vi öka vår resurser och bygga upp mer kompetens. Ska vi nå de mål vi har satt upp måste vi också bredda oss.

Samtidigt har man via sitt fastighetsbolag sett till att äga fastigheterna där verksamheterna håller till och dessutom nyligen genomfört köp av två ytterligare fastigheter.

Inte så nostalgiska

– Med den investeringen har vi egentligen nått målsättningen redan nu vad gäller fastighetssidan, ler Anders lite klurigt och fortsätter:

– På produktionssidan kommer vi absolut att komma i mål och på servicesidan är vi också på god väg att takta upp till en dubblering. Det tuffaste området att förändra skulle nog vara personbilsverkstaden. Den är nog i ett redan lämpligt format.

Han har inte alltid varit så aktiv i företaget.Anders har bland annat drivit en lastbilstvätt och personbilsförsäljning tidigare, samt varit vd för Destination Skellefteå. Han är utbildad civilekonom men har lång erfarenhet som arbetsgivare.

– Varken jag eller Magnus är några praktiker utan kommer från den mer teoretiska sidan. Jag jobbar lite närmare verksamheten medan Magnus är mer på fastighetssidan. Men vi har duktiga medarbetare och har haft målsättningen sedan 2000 att göra verksamheten självstyrande. Så vi försöker skapa team som själva driver och styr arbetet.

Frågan är om det finns arvingar som kan ta familjeföretaget vidare? Magnus har mindre barn och Anders två söner är lite tveksamma till att driva företag i nuläget.

– Den äldre läser till civilingenjör mot datavetenskap och min yngsta går ut gymnasiet till sommaren. Men vi är inte heller så vansinnigt nostalgiska här på företaget. Det är ingen big deal om inte nån av våra barn tar över. Nya generationer har ju nya sätt att tänka, menar Anders.

 

Fakta hellgrens.se

Koncernen hellgrens.se har 27 anställda och består av fem bolag:

– Hellgrens Lastvagnsservice med service, reparation och nyproduktionen av tunga fordon, – Skellefteå Lackering

– Hellgrens Bil med bilverkstad för personbilar.

– fastighetsbolaget AB Camé med dotterbolaget Bothnia Fastighets

Koncernen Hellgrens.se har i dag en omsättning på 24,5 miljoner kronor

År 2017 beräknar företag tillverka cirka 20 Bure-enheter tillverkas.