Under maj månad kommer Swerock ta fyra helt nya eldrivna betongbilar i drift i Stockholm. Det är resultatet av en omfattande gemensam klimatsatsning signerad Swerock och Volvo Lastvagnar.

– Med den här investeringen kommer Swerock att minska koldioxidutsläppen med drygt 80 ton årligen per betongbil, i jämförelse med en diesellastbil. Inom kort får vi med dessa betongbilar möjlighet att leverera lokalt producerad ECO-Betong 100 % fossilfritt till hela Stockholms innerstad, säger Magnus Lockner, Regionchef på Swerock.

Ellastbilarna kommer att levereras under maj månad och utgår från fabriken i Västberga, där Swerock har både betongfabrik och mottagningsanläggning för cirkulära material.

Med fyra nya laddpunkter från det finska företaget Kempower kommer lastbilarna ha möjlighet att laddas över natten eller snabbladdas under arbetsdagen. Till de allra flesta köruppdragen räcker det med energin från enbart nattladdning. Swerock har i detta utvecklingsarbete mottagit investeringsstöd från Klimatklivet.

De nya helt elektrifierade fordonen kommer att kunna styras till specifika projekt som har uttalade klimatmål att leva upp till.