Eftersom det rör sig om två giganter inom samma bransch skedde därefter allting blixtsnabbt.

Lundstedt efterträder Olof Persson som VD och koncernchef för AB Volvo och tillträder formellt i oktober. Fram till dess är Jan Gurander, koncernens finanschef, tillförordnad VD och koncernchef.

På Scania utsågs i princip lika snabbt Per Hallberg till tillförordnad VD och koncernchef. Han har varit verksam inom Scaniakoncernen ända sedan 1977 och sedan 2001 i företagets verkställande ledning. Han kvarstår även som Executive Vice President, Head of Production and Logistics.

Lundstedts primära uppgift på Volvo blir inte att i första hand genomföra förbättringar och produktuppdateringar. Det är, i den mån utvecklingsarbete någonsin blir klart, redan avklarat. Hans uppgift blir istället att konsolidera, öka tillväxten och framför allt öka vinsterna.

Just de bitar som Scania av hävd alltid varit mycket duktigt på.

På Volvo kan Martin Lundstedt genomföra sina visioner utan de hänsyn till utländska intressen som de senaste tiderna inneburit för Scania, läs Volkswagen.

Flera länder

När Per Hallberg tar över ratten på Scania så är det givetvis ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Det blir inte enkelt att efterträda den allmänt så hyllade Martin Lundstedt – som i sin tur hade en tuff uppgift som han klarade med glans när han efterträdde Leif Östling.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Scania är verksamt i över 100 länder och sysselsätter cirka 42 000 anställda. Omsättningen ligger på omkring 92 miljarder kronor och rörelseresultatet var 2014 8,7 miljarder kronor, vilket gav en nettomarginal på 9,5 procent.

Produktionsanläggningar finns i Sverige, Frankrike, Nederländerna, Argentina, Brasilien, Polen och Ryssland.

Per Hallberg och den permanenta lösning som kommer inom kort, har dock en del produktutveckling att genomföra och marknaden ser bland annat fram emot en ny generation hytter.

Spretig palett

Martin Lundstedt har alltid hävdat att det är viktigt att veta vad man vill, alltså att satsa på ett spår och sedan köra hårt på det. Han har lyckats nischa Scania, på ett sätt som kanske Volvo Lastvagnar saknar. Där spretar det betydligt mer.

Den spretigheten kan vändas till en fördel när Volvo är ett mycket starkt varumärke och ledande inom såväl bussar och lastbilar som entreprenadmaskiner.

Volvo har ungefär samma produkt- och företagspalett som Scania, förutom att företaget även är ett av världens ledande företag vad gäller anläggningsmaskiner.

Koncernen sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på 190 marknader. Omsättningen låg 2014 på cirka 283 miljarder kronor.

Lastbilarna står för två tredjedelar av omsättningen, cirka 67 procent, anläggningsmaskinerna cirka 20 procent, en femtedel, bussar och Volvo Penta övriga.