Första kamerorna kom upp för sex år sedan. Nu finns det 1 300 plåtpoliser. Ytterligare 200 ska sättas upp under hösten och nästa år 300 till. En uppfattning som tycks vara ganska allmänt rådande är att kamerorna är till enbart för att dra in pengar till staten.

– I andra länder är kamerorna aktiverade dygnet runt och där utreder polisen så mycket som hinns med. Vi hade kunnat göra likadant och fått in jättemycket pengar. Men ambitionen är att hastighetssäkra de här sträckorna, säger Drugge.

Att som vissa tidningar utse sträckor där det är störst risk åka fast har alltså inget värde. Men om ögontjänarna är oförändrat många är det ingen som vet.

Ser allt

Radarn är aktiv dygnet runt. Den ger löpande information om antalet passager och antal överträdelser.

– Andelen som kör för fort ligger så lågt som runt tre procent. Därför finns det ingen anledning att aktivera kamerorna oftare för att ta in mer böter. Dödsolyckorna blir allt färre på de här sträckorna, de har minskat markant de senaste fem åren. Det beror förstås också på andra trafiksäkerhetsåtgärder.

En kvarts miljon ärenden hamnar i Kiruna.

– De är jämnt fördelade över alla sträckor. Och spridda över hela dygnet. Risken att åka fast på exempelvis E4 är lika stor på alla andra ställen.

All information om medelhastigheten går till Trafikverket.

– Vi går igenom den statistiken tillsammans. Innan kamerorna sattes upp gjordes ”slangmätningar” på ett antal sträckor med hög olycksstatistik. Då låg andelen överträdelser på 70 och 90-vägar på uppemot 40 procent.

Uppföljningar görs var tredje år.

– I början var farten uppskruvad på tok för högt. Nu har antalet överträdelser minskat markant. Trenden att medelhastigheten minskar håller i sig. Om man tänker på att totala antalet passager, bilar som passerar en kamera, ligger på drygt en miljard fordon så är tre procents fartsyndare en fantastiskt låg siffra.

ATK är förkortning på automatisk trafikkontroll.

– Vi försöker identifiera de vägsträckor där olycksrisken är särskilt hög och farterna höga. Det hänger ihop.

Fler kameror och färre olyckor hänger också ihop.