Flera länder har lyckats bra med klampning. I Danmark är det lättare att kringgå begränsningarna av cabotagetrafik eftersom det sällan är långt till ett angränsande land. Efter tre dagar är det bara att passera en gräns och dyka upp som gubben ur lådan igen.

– Men böterna och miljonsatsningen på fler poliser ute på vägarna är avskräckande och gav snabbt effekt, säger Larsen.

Högsta bötessumman är 35 000 danska kronor. Det finns sju olika förseelser som var för sig resulterar i det beloppet. En sådan är ”körning i Danmark utan tillåtelse.” Samma straff blir det för den som exempelvis saknar körkort.

Sedan faller skalan till 5 000, som det kostar att ha strulat med dokument.

– I några fall har böterna, för flera förseelser, sprungit iväg till 80 000.

Väntar ut betalning

Danskarna låser inte fast, klampar, fordonen men tar dem under förvar på avspärrat område tills pengarna kommer. Eller tills speditören/ åkeriet kan presentera banksäkerhet.

Sverige är på gång att följa danskarna.

– Vi ska kunna dra igång i mars, säger Anders Ydeman (s), ordförande i riksdagens trafikutskott.

Polis ska få ta bilnyklar, frakthandlingar och registreringsskyltar om yrkesförare brutit mot yrkestrafiklagstiftningen. I sista hand ska hjulen låsas, klampas, om det finns risk för att sanktioner inte betalas eller att fel inte åtgärdas. Det råder politisk enighet.

Alliansen vill att klampningen, för att hindra fortsatt färd, ska begränsas till ett dygn. Där skiljer det sig.

Ygeman:

– Vi gör det här i avskräckande syfte, för att förare struntat i gällande lagar. Inte för skojs skull. Det är stor risk att klampningen blir verkningslös om polisen låser upp efter 24 timmar. Föraren kan då hal valt att ta en rejäl dygnsvila under tiden.

Enligt Ygeman ska svensk polis kunna ta ut 20 000 i sanktionsavgift, inte böter. Denna drabbar åkeriet eller speditören.

Öppnar för brott

I samma ögonblick som polisen låser fast lastbilen blir den ett brottsobjekt. Ekipaget kan dra till sig plundrare.

Ygeman:

– Självklart, åkerier som inte följer reglerna måste ta hänsyn till att deras last kan bli stående och att det öppnar för kriminalitet. Det är lastägarens eller åkeriets problem, inget som samhället ska ta på sig.

Anders Ygeman passar på att göra politik av frågan.

– Det är deprimerande att Danmark lyckats halvera den illegala lastbilstrafiken med en socialdemokratisk regering men att cabotaget i Sverige fortsätter att öka.

I Baltikum, Bulgarien och Rumänien kör chaufförer till en tiendel av en dansk lön, i Polen cirka 50 procent och i Tyskland cirka 80 procent. Siim Kallas, EU-kommissionär från Estland försökte genomföra en total liberalisering av lastbilsmarknaden. En beräkning som DTL, den danska åkeriorganisationen, gjort visar att en sådan hade medfört att ytterligare danska tiotustals jobb och närmare fyra miljarder till den danske statskassan hade försvunnit – varje år.

Henrik Sternberg, postdoktor vid Lunds universitet:

-Kallas mötte för stort motstånd. EU15-länderna har sett att bara med de caotageregler vi har i dag, så är det svårt att konkurrera för exempelvis de nordiska länderna.

En studie, som han gjort om hur snabbt avregleringen går, visar att cabotage fortfarande är ett problem i Danmark.

-Enligt Rumäniens statistik att ungefär 8 000 tonkilometer körs av Rumänska bilar i Danmark. Vi hittade ett enda rumänskt åkeri som körde närmare 60 000 tonkilometer. Bara det åkeriet låg fyra gånger över den officiella statistiken.