Några år in på 2000-talet tog ett antal maskintillverkare initiativ till en kvalificerad utbildning av fältservicetekniker. Det blev en rask promenad från idé till handling. Föreningen Utvecklingscentrum för Servicetekniker bildades och 2004 var första kullen blivande fältservicetekniker på plats i Ljungby.
Den tvååriga eftergymnasiala utbildningen har kapacitet att ta in 35 studenter varje år.
– Utbildningen är öppen för studenter från hela landet och sett till behovet av fältservicetekniker borde vi ha fulla klasser. Ett bekymmer, som i grunden är positivt, är den goda arbetsmarknaden i branschen. När det är så lätt att få jobb direkt efter gymnasiet är det många som avstår från att utbilda sig vidare. Den konkurrensen gör det förstås tuffare för oss, så det är viktigt att vi verkligen når ut till dem som vill komplettera med en kvalificerad eftergymnasial utbildning, säger Carina Andersson, vd för Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby AB.

Fick tips av vänner

Robin Karlsson, uppvuxen i Ljungby, gick fordonsprogrammet på gymnasiet. Efter ett och ett halvt år som lastbilschaufför valde han att sätta sig i skolbänken igen.
– Jag har alltid gillat att skruva och har många kompisar som är mekaniker och servicetekniker. Vänner tipsade om den här utbildningen. Jag tyckte den verkade intressant, sökte och kom in. Det är jag glad för idag, säger Robin Karlsson. 
Något som tilltalar Robin är att han som fältservicetekniker har möjlighet att jobba med större och mer avancerade maskiner. Nu har han börjat jobba på samma arbetsplats som tidigare lagt delar av sin praktik på: Epiroc i Stockholm.
– Jag blev erbjuden jobb och tackade ja. Med två av mina fyra praktikperioder, plus sommarjobb, på Epiroc har jag redan jobbat med dem i sex månader. Verksamheten är intressant och jag har trivts bra med kollegorna. Dessutom har företaget hjälpt till med bostad. Jag har länge känt att jag vill flytta till någon ny ort. Det här gav mig chansen, säger Robin Karlsson, som kommer att jobba med berg- och gruvmaskiner framöver.
– Jag har verkligen stortrivts på den här utbildningen, som har öppnat hur många dörrar som helst. Den samlade kunskap som jag fått här, exempelvis inom el, hydraulik och styrsystem, är annars svår att bygga på med i en anställning, i varje fall i den här omfattningen, resonerar Robin Karlsson.

Uppskattar bredden

För Andreas Markgren, som gick ut samma utbildning förra året, gick flyttlasset istället söderut, från Sundsvall till Lidhult. Idag jobbar han på Sp Maskiner AB i Ljungby.
– Det var en väldigt bred och bra utbildning. Utan den hade jag inte fått det jobb jag har idag, säger Andreas Markgren, som tar emot beställningar av reservdelar och bokar frakt för dessa. 
På samma företag finns Philip Hammarström, Lagan, som gick ut 2014. Han jobbar både i Ljungby och som resande mekaniker, bland annat i Kanada, USA och Indonesien. Det blir främst service och renovering av skördaraggregat, ibland även montering. 
– Jag hörde mycket positivt om utbildningen, tyckte att den lät intressant och förstod att den ger goda möjligheter till jobb, säger Philip Hammarström.

Fortsatt dörröppnare

Uppenbart fortsätter utbildningen att öppna dörrar även efter att studenterna kommit ut i arbetslivet. 
– Utbildningen är en bra grund även för den som vill jobba med teknisk support, utbildning och försäljning, kommenterar Carina Andersson.

Högskolecentrum i Ljungby

Utbildningen är helt avgiftsfri och berättigar till CSN-bidrag. Det finns vissa förkunskapskrav, men antagnigningen kan också grundas på motsvarande utbildning eller erfarenhet.
Utgångspunkten är Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby, med tillgång till rikt utrustade lärosalar. Verkstaden finns på näraliggande Hammaren. Att utbildningen förlades till just Ljungby har sin förklaring. På orten finns många tillverkare av maskiner, plus att det finns många andra maskintillverkare i regionen. Hela 17 företag står bakom satsningen. Under senare år har även MaskinLeverantörerna gått in som medlem i föreningen. Konstruktionen är sådan att föreningens helägda aktiebolag står för genomförandet. Utbildningsanordnare är Tekniska Högskolan vid Jönköpings University. 
Förutom utbildningen till fältservicetekniker erbjuder Utvecklingscentrum en mängd uppdragsutbildningar, exempelvis inom hydraulik, fordonsel, digitalteknik, multiplex, ekonomi, informationsteknik, marknadsföring, kvalitetsstyrning, ledarskap och arbetspsykologi. 

Lärande i arbete

Inslaget av lärande i arbete är framträdande. Under de båda åren är hela 24 veckor praktik. Även utbildningen i övrigt är till stor del praktiskt inriktad. Bredden är påtaglig, djupet likaså, med bland annat avancerad fordonselektronik och -hydraulik, maskinstyrsystem, svetsteknik, materiallära och maskinteknik. Andra inslag är affärskultur, engelska för fältservicetekniker, säkerhet, ergonomi, miljö och kvalitet. Studietiden inkluderar också ett examensarbete. Utöver de obligatoriska kurserna finns möjligheter att göra egna val och därmed sätta sin egen prägel på utbildningen. 
Företagen bakom satsningen bidrar inte bara med praktikplatser, de är även engagerade i undervisningen. De ställer också upp med maskiner till verkstaden. Vissa kursavsnitt och moment förläggs till företagen, exempelvis traversutbildning och uppkörning för truckkort. 
– Vi startar utbildningen med att besöka så många av våra medlemsföretag som möjligt. Det är ett sätt att presentera dem och bredden i verksamheter, säger Carina Andersson, uppenbart glad över näringslivets engagemang för utbildningen.

Högsta betyg

Alldeles extra stolta och glada blev Carina Andersson och hennes kollegor i våras, efter att Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde en kvalitetsgranskning av utbildningen. Det blev högsta betyg: ”Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet”. Bland annat lyfter myndigheten det stora inslaget av laborationer, som görs i skolans väl utrustade laborationssalar. ”Dessutom ingår flera kurser som genomförs i skolans verkstad där de studerande får utföra reparationer och service på olika mobila arbetsmaskiner som truckar, entreprenadmaskiner och skogsmaskiner.” 
– Visst var det nervöst i väntan på beslutet och glädjen blev förstås stor när det kom, men det kändes bra redan när myndighetens representanter var här. De visade ett stort intresse för vår verksamhet, berättar Carina Andersson. 

Framsynt satsning

Glädjen delas av Björn Bäckström, vd i MaskinLeverantörerna, och han är inte förvånad.
– Satsningen i Ljungby landade rätt redan från början. Det var framsynt av företagen att ta detta initiativ, säger Björn Bäckström och ger en stor eloge till alla andra inblandade. 
– Det har nu gått 14 år sedan starten. Utan engagemang och målmedvetenhet hade _ utbildningen inte funnits kvar idag. Att få den bästa bedömningen i den granskande myndighetens fyrgradiga skala är verkligen en fjäder i hatten. 
Björn Bäckström konstaterar att behovet av fältservicetekniker är mycket stort. Branschen beräknar att det årliga anställningsbehovet av just fältservicemekaniker är 220 stycken per år.
– Det visar att utbildningen en lika fantastisk som välbehövd resurs, summerar Björn Bäckström.