Efter två års dokumentation har hans arbetsgivare Transportarbetareförbundet anmält ett slovenskt och ett holländskt företag med fordon registrerade i Lettland. Nu ska polis, Skatteverket och Arbetsmiljöverket granska om dessa bolag kringgår EU-direktiven.

– De har fasta uppställningsplatser och har till och med en fastighet i Sverige. Eftersom de driver verksamheten permanent i Sverige bör de också betala skatt och sociala avgifter här, anser Tommy.

Han har tidigare anmält 80 företag till skattemyndigheten.

Jonsson tycker att det nu är hög tid att sätta ner foten för att slå fast vad som är gränserna går.

– Vi visar myndigheterna vad vi fått fram. Nu får reda ut vad som är korrekt.

2015 fick han och en annan ombudsman fria händer för granskningen. De har spanat vid terminaler, i hamnar och på andra ställen.

– Vi har fotograferat, filmat, haft informatörer, förhandlat med arbetsgivare och haft informella möten med myndigheter. Vi vill se hur EU-direktiven påverkat svensk och utländsk åkerinäring, säger Tommy.

Hotad

Under kartläggningen har han vistats i en tuff och riskfylld miljö. Han har mordhotats 13 gånger.

– Jag fick hotmejl, folk försökte bryta sig in i min lägenhet och spikade kors på dörren sedan jag varit ute med reporter och fotograf från Sveriges Television. Teamet blev själva hotade och valde att inte sända.

Han har överfallslarm hemma och bär ett personligt vart han än går.

Kollegan hav avlidit. Tommy har besökt Bryssel, riksdagen, polisen och andra myndigheter för att informera.

Vilka slutsatser har du dragit?

– EU-direktiven har inte hängt med i utvecklingen på den öppna arbetsmarknaden. De är föråldrade och missbrukas. I dag har direktiven istället blivit ett verktyg för utländska företag att bedriva permanent verksamhet utan att betala skatter och avgifter.

De ifrågasatta företagen hävdar att de kör internationell trafik.

Tommy:

– Det är möjligen är internationell trafik – med utländsk arbetskraft. Jag har foto och film på hur chaufförerna kommer hit i bilar och personalbussar. Lastbilarna lämnar kanske Sverige en gång i veckan bara för att börja på en ny cabotagevända till exempelvis Norge.

Enligt Tommys iakttagelser åker chaufförerna hem efter fyra veckors körningar i Sverige men kommer tillbaka redan efter en vecka.

– Ibland körs de till ett Eurostop för att leverera arbetskraft, mat och unga flickor som ska hälsa på släkt i Sverige.

Tommy Jonsson använder ord som social dumping. Han har träffat utländska chaufförer som kört i Sverige i åtta år.

– Stora svenska bolag utnyttjar kryphålen. Det räcker att jag åker till kombiterminalen här i Jönköping för att konstatera det. Där ligger också Ikeas Nordenlager.

Betalar en bråkdel

Enligt Tommy utnyttjar även svenska åkerier kryphålen.

– Vi besökte 15 åkerier med sammanlagt 526 fordon. De hade bara betalat 1,5 miljoner i skatt på tre månader. Det borde ha varit 15 miljoner om bilarna bemannats rätt. Man kan sätta det i relation till att det finns 66 000 fordon i yrkesmässig trafik. Det blir samhällsfarligt om utvecklingen fortsätter.

Tommy säger att den oseriösa trafiken exploderat i omfattning sedan i början av 2000-talet.

– Risken att åka dit är minimal. Det är sorgligt hur få trafikpoliser som finns i dag. Ta bara en så enkel sak som att det är förbjudet att ta veckovilan i lastbilen. Polisen hade kunnat sätta fast hur många som helst.

Antalet trafikpoliser har på 25 år minskat från cirka 1 750 till 200.