Sluthuggarna startades 1988 av Lars Hillman och Rune Selén. Som namnet antyder är företaget inriktat på just slutavverkning och har två avverkningsgrupper för detta. Med varsin Ponsse Scorpion King tar Lars och Rune täten i respektive avverkningsgrupp. Tidigare var det två Valmet 890.3 som stod för skotningen, men i den ena gruppen sker skotningen nu med tiohjuliga Ponsse Buffalo 10W.

– Vi arbetar huvudsakligen i Gästrikland och här är det gott om lågmarker med dålig bärighet. Därför passar det utmärkt med en tiohjulig skotare, berättar Lars.

Sonen Johan Hillman är så här långt väldigt nöjd med den nya skotaren.

– Skillnaden mellan åtta och tio hjul på skotaren är som natt och dag på marker som dessa. Visst finns det möjligheter att köra fast även med denna, men förutsättningarna att ta sig fram är betydligt bättre, berättar han.

Fler fulla lass

Den nya skotaren har samtidigt ökat produktiviteten.

– Visserligen är lastkapaciteten några ton lägre, men med tiohjulingen hämtar jag ofta fulla lass, vilket inte var fallet tidigare, berättar Johan.

– Med sista hjulparet i marken är den nya skotaren inte lika smidig som en åttahjulig. Ju rakare vägar, desto bättre, men så är det ju oavsett antalet hjul. På torrare underlag hissar jag upp det bakre hjulparet några decimeter, vilket ökar smidigheten. Vill vi använda skotaren i stenig terräng gör vi bäst i att plocka bort de bakre hjulen, vilket också är möjligt, men främst siktar vi på att ta hand om lågmarker, förklarar Johan.

Så länge skotningen sker på barmark används främre band som maximerar bärigheten. När skotningen utförs i snö används istället glesare och smalare band, som rensar sig bättre. Baktill används kombiband. Skördarens band har påsvetsade avrundade stålkuddar, som på ett skonsamt sätt ökar bärigheten.

Blir aldrig fullärd

Även körtekniken har stor betydelse på mjuka marker. Likaså att risa ordentligt och att göra det på rätt sätt. Det blir en hel del broar också, likaså vägar kavlade med timmer. Ofta används även stockmattor.

Lars och Johan berättar om satsningen Risa-Rätt, som BillerudKorsnäs genomför för att visa på åtgärder för att undvika körskador. Sluthuggarna har bland annat fått fältmässiga tips, förmedlade av Ulf Ormestad.

– Det har varit otroligt värdefullt, för det gäller ju att göra det bästa av varje situation, säger Lars och konstaterar att det alltid finns mer att lära.

– Visst är det ett pyssel att göra broar, skapa basstråk, risa stickvägar med mera, men det har vi igen.

Många trakter som Sluthuggarna tidigare fått lämna orörda är nu fullt möjliga att avverka, tack vare rätt maskiner och metoder

– Ofta är det gammal och fin skog, om än lite krokiga stammar ibland, säger Lars.

Tidiga med Scorpion

Sluthuggarna hörde till pionjärerna med Scorpion King. Den första beställdes direkt efter premiärvisningen på Elmia Wood och levererades under våren 2014. Rune hade sett den på mässan, men inte Lars.

– Det räckte med att se skördaren på bild för att förstå fördelarna för både skog och ergonomi, inflikar Lars, som tycker att maskinen mycket väl svarat mot förväntningarna.

Längre tillbaka, i början av 1990-talet, körde Lars åttahjulig skördare, då i form av tvågreppsmaskin. När engreppsskördarna kom blev det istället en tillvaro på sex hjul. Att nu åter få sitta i en skördare med åtta hjul beskriver han som ett lyft. Förutom skördarens följsamhet och stora bäryta värdesätter han särskilt maskinens stabilitet och goda siktförhållanden.

I augusti i år levererades den andra Scorpion King till företaget och ett par månader senare även den tiohjuliga Buffalon.

Betydelsefull dialog

– Vi hade en dialog med BillerudKorsnäs inför investeringen i den nya skotaren. När vi kände oss trygga med att vi kunde erbjudas tillräckliga volymer för denna typ av maskin så bestämde vi oss, säger Lars.

BillerudKorsnäs köper in stora mängder virke till sina industrier. Företaget sköter även skogsförvaltningen åt Bergvik Skog, med omfattande innehav i främst Gästrikland och Uppland.

– Under senare år har vi upplevt vintrar med väldigt begränsade möjligheter att komma ut i skogar med dålig bärighet. Det har skapat ett överskott av avverkningsmogen skog på mjuka marker, berättar Axel Fröjd, produktionsledare på BillerudKorsnäs.

Axel värdesätter dialogen med entreprenörerna, eftersom den ökar möjligheterna att hitta lösningar som är optimala för alla parter. Både BillerudKorsnäs och entreprenörerna gynnas av jämna flöden.

– Rätt maskiner, utrustning och kunskap är viktiga beståndsdelar för att säkra tillgången på råvara, minska körskadorna och underlätta skogsentreprenörernas planering och genomförande av uppdragen, tillägger Axel, glad över Sluthuggarnas engagemang och den särskilt anpassade avverkningsgruppen för skogar med dålig bärighet.