Det är lite fågel, fisk och mittemellan över familjeföretaget Lotus, med säte i södra Stockholm. Mångsidigheten är påtaglig, men så är det också ett företag med intresse och resurser för helhetslösningar. Kännetecknande är även viljan och modet att anta nya utmaningar.

– Ja, så är det. Det gäller förstås att våga satsa, annars får man inget, säger företagets VD Seppo Suomela, som äger och driver familjeföretaget.

Numera är det sonen John Segerlund ansvarar för den dagliga driften. Likaså är bröderna Peter och Anton aktiva i företaget.

Började med Bobcat

Seppo är målaren som bestämde sig för att sadla om. Han köpte en Bobcat och började med mark- och anläggningsarbeten. Utifrån detta har företaget utvecklats till en helhetsleverantör inom rivning, transport, återvinning och anläggning.

Expansionen har varit påtaglig, för Lotus har vuxit i takt med sina uppdrag. Det gäller antal medarbetare, men också verksamhetsområden, geografisk marknad och maskinella resurser.

Sedan 2011 ingår även Rivab i Göteborg i Lotus-koncernen. Rivab är en totalentreprenör inom rivning, håltagning och sanering, så branschmässigt har de båda företagen har redan tidigare haft ett nära släktskap.

100 medarbetare

Idag har Lotus omkring 100 medarbetare, varav 30 i Rivab. På transportsidan har Lotus drygt 20 egna fordon, främst lastväxlare och kranbilar, plus lika många inhyrda. När det gäller rivning och anläggning har företaget ett 30-tal maskiner.

Genom alla år har investeringstakten varit hög. December 2010 skrällde det till ordentligt i inventarieförteckningen, då Scania i ett slag levererade 13 lastbilar till Lotus. Samtliga bilar i Lotus är i miljöklass Euro 5 eller högre samt försedda med alkolås.

Sett till Lotus så är det Storstockholm som är hemmamarknad. När det gäller rivning har företaget uppdrag i hela landet. Lotus är inte med i någon lastbilscentral, utan agerar helt fristående.

Entreprenörsanda

Entreprenörsandan är väl spridd i företaget. Det omvittnar Niklas Reinholdt, som är verksam i företaget sedan ett år tillbaka.

– Här existerar inte ord som långbänk och segslitna utredningar. Det är alltid nära till beslut, kommenterar Niklas.

Seppo Suomela och Maggan Segerlund kompletterar med en annan viktig beståndsdel, nämligen att ha kul på jobbet.

– Vi har en själ i det vi gör. Det är viktigt både för oss i Lotus och för våra kunder, säger Maggan.

IT-lösningar

Utöver medarbetare, maskiner och fordon har företaget satsat mycket på informationsteknik. Det underlättar transportledning och planering, minskar administration, snabbar på fakturering och ger klara besked. Det dagliga arbetet underlättas också av att företaget har en egen verkstad och servicebilar, så att fordon och maskiner alltid hålls igång.

Återvinning och transport

Lotus jobbar med containrar och storsäckar direkt mot rivningsmarknaden, industrikunder och byggföretag. Företaget har även ansvar för transporter från flera kommuners återvinningsstationer.

– Under många år hade vi en egen anläggning för sopsortering, men numera kör vi till större anläggningar. Däremot har vi egen tipp för inert material från egna rivningar, exempelvis betong och tegel, berättar Seppo.

Samverkande resurser

I rivningsuppdragen är det en tillgång för Lotus kunder att företaget klarar allt från rivning till bortförsel av massor och markarbete, inklusive finplanering. Företaget fixar därmed allt, från rivning till byggklar tomt. Rivning och anläggning delar samma maskinpark och har förstås också hjälp av företagets transportresurser.

På anläggningssidan är det Citytunneln som dominerar. Lotus har jobbat i tunneln i två och ett halvt år och kommer att vara kvar i ytterligare drygt ett år. Verksamheten involverar flera lastbilar och sju till åtta maskiner. Lotus uppdrag är att lägga kablar och vattenledningar, vilket även inkluderar projektering och arbetsledning. Därför har Lotus har bemannat med platschef, projektingenjör och arbetsledare.

– Vi ser till att det blir kompletta funktioner utifrån ritningar, tekniska underlag och bestämmelser. Projekteringen inkluderar även mängdberäkning och beställning av material, dokumentation, kontroller och underlag för fakturering, berättar projektingenjören Stefan Hen.

Stabil utveckling

John Segerlund är stolt över företagets tillväxt. Med tanke på den expansiva utvecklingen i Stockholmsregionen hoppas han på god fart även kommande år.

– Vi har inte märkt så mycket av konjunktursvängningar, utan har haft bra med jobb hela tiden, även under vintrarna. Det har förstås varit värdefullt, säger John.

Något som också underlättat Lotus utveckling är att företaget har lyckats bra med att rekrytera medarbetare.

– Det är förstås många faktorer som bidrar. Vi har positiva chaufförer och maskinförare, likaså fina bilar och maskiner. Sådant sprider sig och ökar intresset för att jobba i företaget, konstaterar John Segerlund.