Mats Gustafsson, hemmahörande i Nås i Västerdalarna, har markberedning som huvudsaklig verksamhet. Under vintern plockar han av markberedningsaggregatet och sätter tillbaka bankarna på sin åttahjuliga Timberjack 1710D. Maskinen utgör då en grupp tillsammans med en äldre skördare. I början av april plockar han bort bankarna igen och bultar fast MidiFlex i ramen vid maskinens midja.

Aggregatet arbetar med två roterande tallrikar på varsin arm på vardera sidan om midjan. Under markberedningen vänder tallrikarna upp de översta jordlagren och skapar en omvänd tilta. Direkt efter körs tiltan över av boggihjulen. Det pressar ur luften som annars kan dröja sig kvar i de olika jordlagren. När hjulen rullat över tiltan är det fritt fram för plantering – i en miljö som ger plantorna bästa möjliga start.

Följt utvecklingen

– Jag följde arbetet då prototypen togs fram och tyckte redan då att konceptet var väldigt intressant, säger Mats och berättar om aggregatets idémässiga släktskap med planteringsmaskinen Silva Nova och markberedaren Donaren 280 MIDAS, som utvecklades under 1980-talet.

För utveckling och tillverkning svarar Alftaprodukter, som tog över ansvaret för MidiFlex 2008 och har produkten i ett eget dotterbolag. Av hittills fyra tillverkade aggregat har Mats det exemplar som varit i bruk längst tid, totalt sex säsonger.

När Mats blev erbjuden att ta över markberedningsuppdragen, skotaren och MidiFlex-aggregatet av sin tidigare arbetsgivare tvekade han inte, eftersom de egna erfarenheterna av ekipaget var väldigt positiva.

– Markberedningen går väldigt lätt. Det känns som att åka runt på hygget med ett kvarts lass. Maskinen går stabilt och drar märkbart mindre bränsle jämfört med den högläggare jag körde tidigare. För kroppen betyder det mycket att det inte rycker i maskinen, säger Mats.

Kameraövervakning

För att skona kroppen ytterligare har Mats monterat två kameror som riktats mot aggregatets båda tallrikar. Bildskärmarna har han monterat framme i hytten. På så sätt har han enkelt uppsikt över markberedningen och kan lyfta tallrikarna över större stenar och stubbar.

– Aggregatet ser till att tallrikarna jobbar med önskat tryck och har automatik som släpper upp armarna vid större hinder, men det skonar förstås både mig och maskinen att jag med joystick lyfter tallrikarna manuellt vid behov, förklarar Mats.

Mats ser det som en värdefull bonus att aggregatet gör ett snyggt jobb. De som planterar tar sig enkelt fram i fårorna och kan placera varje planta i optimal miljö.

– Plantorna mår knappast bättre av att hygget ser ut som ett månlandskap. Inte plantörer heller, för den delen. Även skogsägarna sätter värde på att markberedningen utförs skonsamt och effektivt. De vill ha hyggen som ser vettiga ut och där de kan ta sig fram med fyrhjulingar. Därtill kommer fördelen att planteringen kan ske redan samma dag, eftersom de tillplattade tiltorna inte behöver ligga till sig över vintern.

Även intermittent

Mats förklarar att maskinen även kan göras intermittent, så att beredningen gör upprepade uppehåll. Det ger ett resultat som påminner om högläggning.

Det finns flera inställningsmöjligheter för att anpassa arbetet efter markförhållandena, däribland tallrikarnas vinklar, marktrycket och rotationshastigheten. Marktrycket hålls i stort sett konstant oavsett harvens höjdläge och är steglöst ställbart från i stort sett svävande till drygt ett ton. Det lägger grunden för en beredning som inte påverkar marken mer än nödvändigt.

– Alla inställningar görs i datorn. Det går snabbt och ger stor påverkan på resultatet, så det finns alla skäl att utnyttja möjligheterna, understryker Mats.

Mats ser gärna att det blir fler MidiFlex-aggregat runt om i landet.

– Jag är förvånad över att systemet inte fått större genomslag, för det förtjänar det. Produktiviteten ligger på samma nivå som för andra tvåradiga aggregat. Sett till bränsleförbrukning och skonsamhet mot natur, förare och maskin är vinsterna betydande, konstaterar han.

Bättre konstruktörer än säljare

VD Stefan Carlsson och konstruktören Stefan Hedlund på Alftaprodukter är förstås glada över Mats lovord. Deras egen förklaring till att det inte finns fler aggregat i markerna rymmer ett visst mått av självinsikt:

– Det är nog helt enkelt så att vi i grunden är bättre på att konstruera än att sälja, medger de.

– Aggregatet har sedan länge lämnat prototypstadiet. Det har visat sig fungera väldigt bra, så självklart tillverkar vi gärna fler, tillägger Stefan Hedlund, som anger leveranstiden till omkring tre månader. För tillfället finns det även ett begagnat aggregat i lager.

Sparar vikt

En förutsättning för användning av MidiFlex är att det finns tillräckligt utrymme vid midjan. Vissa skotarmodeller är trånga mellan de främre hjulen och den bakre boggin.

Aggregatets väger omkring 2,6 ton. Det ger viktmässiga fördelar vid transport, jämfört med aggregat som väger ytterligare ett par ton.

Stefan Carlsson beskriver MidiFlex som ett allroundaggregat, som klarar de flesta marktyperna. Som basmaskin används en konventionell skotare.

– Den lägre vikten och aggregatets placering i midjan skonar maskin och förare. Det bidrar också till att markberedningen kan göras med en förhållandevis liten basmaskin, vilket sparar både kapital och bränsle.

Erfarenheterna så här långt visar att MidiFlex fungerar utmärkt på skotare från 14 ton och uppåt. Stefan Hedlund är dock övertygad om att aggregatet fungerar bra även på en maskin i tolvtonsklassen. Mats Gustafsson, som kör med en större skotare, tycker att den egna kombinationen harmonierar bra.

– Det blir väldigt stabilt med en stor skotare, men aggregatet fungerar säkert bra även med några ton mindre maskin, säger Mats Gustafsson, som er fram emot en ny säsong med markberedning.