Historien bakom Hamneda Grus & Åkeri AB går tillbaka till 1962. Ingvar Gustavsson, pappa till Ronny, hade ett grustag hemma på gården i Hamneda, söder om Ljungby. Efter 15 år anställde Ingvar sin första medarbetare. En stor del av uppdragen handlade om att grusa enskilda vägar och att göra det med grus från egen täkt. Sedan dess har verksamheten bara vuxit i omfattning. Under många år var företaget anslutet till bygdens lastbilscentral, men övergick sedan till att köra i helt egen regi.

Tidig maskindebut

Ronny har med nyfikenhet och intresse följt utvecklingen sedan barnsben. Han hade svårt att hålla sig undan, så det blev många dagar med pappa på jobbet även i riktigt unga år.
– Ja, jag tror Ronny gjorde premiär i hjullastaren redan som fyraåring och han var inte så gammal när han matade krossen, då med en Parca 854, berättar Ingvar.

Mästare i hjullastare

Ronny ler och konstaterar att det uppenbart gav mersmak. Föga anade väl pappa Ingvar då att Ronny sisådär 15 år senare skulle bli svensk mästare i att köra hjullastare och att året därpå erövra en EM-titel. 
Det svenska mästerskapet hölls 1998 på Elmia. Ronny, då blott 19 år gammal, segrade med bred marginal. Det imponerade förstås och en Cat-representant bjöd in Ronny till ett Europamästerskap i Malaga, Spanien. 
– Där var det lite tuffare, men det gick fint, berättar Ronny, som knep 299,97 poäng av 300 möjliga. 
Nästa tävling hölls på en branschmässa i Finland, dit Ronny var inbjuden av Ljungby Maskin. Han gick segrande även där. Det var den sista större tävlingen för Ronny.
– Det sägs ju att man ska sluta när man är på topp, skrattar Ronny, glad över upplevelserna och erfarenheterna som tävlingarna gav.

Koll på nivåerna

Ronny framhåller pappa Ingvars betydelse för att tävlingarna gick så bra.
– Det är farsan som lärt mig att köra, läsa av höjder och hålla koll på nivåer. Mycket handlar om just det, att kunna bedöma området och planeringen av massorna. Visst är maskinstyrningssystem till stor hjälp, men man måste även behärska att köra utan sådana, framhåller han.
Ronny Gustavsson gick transporttekniskt gymnasium i Jönköping och klev därefter rakt in i sin pappas företag. Han körde hjullastare i täkten, grusade upp planer, jobbade med vägunderhåll, gjorde skogsvägar etcetera.
– Under många år var vi tre i företaget. Vi hade två lastbilar och en hjullastare. Alla hjälptes åt i krossen. Min mamma Karin skötte pappersarbetet. Numera är det min fru Susanne som har hand om administrationen, förklarar Ronny.

Flexibla – och snabba!

För tio år sedan flyttade företaget från Hamneda in till Ljungby, en resa på två mil. Flytten gick till nyförvärvade lokaler som gav plats för garage, verkstad, tvätthall och kontor. 
– Naturligtvis backar vi in bilarna i garaget, för vi ska vara snabbast av alla när snön ska av vägen eller vägarna ska saltas. 
Fordons- och maskinparken utgörs av sju lastbilar, fem hjullastare, sex grävmaskiner, en väghyvel och en asfaltsfräs. Hamneda Grus & Åkeri har egen täkt, men lejer numera för krossningen. Det är främst Ljungby som är företagets hemmaplan.
– Vi hjälper till med det mesta. Det handlar mycket om fiber, planer och grunder. En av bilarna kör åt Asfaltbolaget Sverige AB. Nu efter semestern börjar vi köra åt Suez Recycling, med tre bilar, vilket både breddar och utökar verksamheten. Därmed går vi från 20 till 23 personer, berättar Ronny.
Fem av företagets lastbilar används i vinterväghållning, då med Peab som kund. Exempelvis är det Hamneda Grus & Åkeri som sköter saltning och plogning av E4 genom kommunen. Även vägsamfälligheter köper vägunderhåll av företaget. 

Generalentreprenader

En verksamhet som ökat markant under senare år är kompletta entreprenader, inklusive generalentreprenader. Exempelvis är Hamneda Grus & Åkeri engagerat när Electrolux storsatsar genom att väsentligt utöka sina lokaler i Ljungby. 
Med tanke på alla entreprenader vore det naturligt att hitta Ronny på kontorsstolen merparten av dagarna, men att vara ute fältet är lika roligt nu som någonsin tidigare.
– Jag tycker det är viktigt att även jag som företagsledare är med mitt i verkligheten och ställer upp även på nattliga pass. Dessutom tycker jag att det är kul att vara med och skyffla, spaka grävmaskin och köra hjullastare. 

Alla delaktiga

För både Ronny och Ingvar är det viktigt att alla i företaget är lika mycket värda och att alla får vara delaktiga.
– Det ska ju vara roligt att gå till jobbet. Vi jobbar mycket tillsammans och hittar på en hel del även utanför arbetstid. Därför blir vi rätt tajta med varandra och det ser jag bara som en fördel, säger Ronny. 
Ronny hoppas att kunderna upplever att det i företaget finns ett stort engagemang och en vilja att ge väldigt bra service.
– Jag hoppas också att kunderna upplever oss som leveranssäkra, lättar att jobba med och snabba till beslut. Transportledaren Michael Karlsson är en fena på att planera och se till att våra lastbilar kommer på utsatt tid. 

Vilja att utvecklas

Hur är det då med kaxigheten?
– Jo, jag är helt enkelt väldigt stolt över det som vi gjort och gör tillsammans. Vi är ett bra gäng, med olika kompetenser och läggningar. Jag är nog den som gasar på. Pappa och Susanne bromsar lite lagom, så att det åtminstone blir någon möjlighet att tänka efter och ibland korrigera. 
Idéerna flödar, i stort som smått. En del av dem förverkligas i den egna verkstaden. Utrustningar anpassas, modifieras och kompletteras. Mycket handlar om att kunna använda fordon och maskiner så produktivt och ekonomiskt som möjligt. Där ligger också att använda bra rapportverktyg, som är lättanvända för alla i företaget och som ger rätt underlag till fakturering och uppföljning.
– Vad vi än ger oss in på så drivs vi av att utveckla det, att hela tiden göra det ett snäpp bättre. 
Ingvar sa tidigt till Ronny att ”ska du göra något pojk så ska du göra det redigt”. 
– Gör man det så ökar förstås chansen att kunden kommer tillbaka, tillägger Ronny Gustavsson, ödmjuk inför att det är kunderna och medarbetarna som gör företagandet möjligt.