Mats Åberg är skogsentreprenör i Rånäs, Uppland. Inklusive Mats sysselsätter företaget sju personer. Frånsett skotaren går maskinerna dagskift. Numera gör Mats endast kortare gästspel som förare. Huvuddelen av sin tid lägger han på planering, administration, service och reparationer.

– Jag tycker det är lättare att förena de administrativa delarna med skruvandet än med att köra maskin, säger Mats, som prövat båda varianterna.

Företagets skotare bildar grupp tillsammans med en av skördarna. De övriga skördarna körs tillsammans med inlejda skotare.

– Egentligen är den äldsta skördaren tänkt att vara en reservmaskin, men eftersom det funnits jobb har även den blivit fullbokad. De tre andra skördarna är mellan sju och elva år, berättar Mats.

Mats är i det närmaste född in i branschen. Han började köra åt sin far direkt efter skolan och startade eget företag 1983. Mellan 1997 och 2006 prövade Mats på en tillvaro som anställd. Han jobbade då med service och reparationer åt hjälpmedelscentralen i Stockholms läns landsting. När yngsta sonen Tony behövde jobb drog den egna verksamheten igång igen. Mats hade då en Valmet-skördare kvar sedan tidigare. Det var gott om jobb och snart byttes skördaren mot en nyare. Sedan dess har det rullat på.

Idag har Mats fyra 911-skördare och en 830.3-skotare, alla från Valmet. Mats ser det som en stor fördel att maskinparken är så enhetlig som möjligt vad gäller både fabrikat och modeller.

– Det underlättar i både kunskap, verktyg och reservdelar, resonerar han.

Nya aggregat

Mats konstaterar att det som slits mest på skördarna är aggregaten.

– Jag ser ingen vits med att byta hela maskinen för att aggregatet är slut. Min erfarenhet är att maskinerna går mycket längre än så.

Aggregaten köper Mats alltid nya. Även där håller han sig till ett och samma fabrikat.

– Jag har fastnat för Log Max. De är oerhört driftsäkra och har en oslagbar flerträdshantering, som betyder mycket för produktiviteten i tidiga gallringar. Eftersom vi har många sådana uppdrag har vi flerträdshantering på samtliga aggregat, förklarar Mats.

Även om det är aggregaten som slits mest har även dessa en förmåga att bli mångåriga hos Mats och hans kolleger. Företagets äldsta aggregat är ett Log Max från 2006, monterat på skördaren som egentligen var ämnad att vara reservmaskin. Det aggregatet är dock i äldsta laget, medger Mats.

Trots filosofin att köra med äldre maskiner har det varit sällsynt med större haverier.

– Det dyraste är nog att hydraulpumpen havererar. En ny pump kostar mig mer än en motorrenovering. Som väl är har jag bara behövt byta pump på en av dagens maskiner. Hydraulmotorerna har klarat sig utan byten. Jag har renoverat två motorer, men det var länge sedan. Nu får jag byta en växellåda, men det är faktiskt första gången.

Kranarna har över lag klarat sig väldigt bra. Det faktum att merparten av uppdragen gäller gallringar skonar förstås kranarna.

Vaksamt öra

För att upptäcka fel i tid gäller det att vara observant på egendomliga ljud.

– Så fort man hör något misstänkt måste man undersöka vad som kan vara fel. Ju fortare man hittar vad som är fel, desto lindrigare – och billigare – brukar det bli. Det gäller förstås både nytt och begagnat.

Mats har centralsmörjning på två av maskinerna.

– Det är både för- och nackdelar med manuell smörjning. Vid centralsmörjning behövs en rutin för kontinuerlig översyn.

Genom åren har Mats även haft nya maskiner.

– Även sådana kan krångla, men framför allt så är det tuffa investeringar. Ur ekonomisk synpunkt föredrar jag begagnade maskiner, men det förutsätter förstås att man kan och vill skruva.

När Mats letar begagnad maskin är han särskilt observant på hydraulpumpen, svängkransen och eventuella glapp i leder.

– Det allmänna intrycket är också viktigt. Ofta finns det ett samband mellan maskinens allmänna omvårdnad och dess tekniska skick.

Enkelskift

Mats värdesätter att han har ekonomiska möjligheter att låta skördarna gå enkelskift.

– Det uppskattas av mina maskinförare. Under den mörka delen av året bidrar det även till ett bättre utfört jobb och högre produktivitet. En annan fördel är att det inte blir lika störningskänsligt. Blir det ett stopp kommer maskinen oftast igång samma dag, utan återverkningar på andra skift.

Skotarföraren Johan Karlsson, Norrtälje, och skördarföraren Ronnie Nyström, Riala, är två av företagets medarbetare. De tycker att det fungerar bra att köra lite äldre maskiner.

– En nyhet som hyttfjädring betyder säkert mycket för komforten och i förlängningen även för produktiviteten. Det är inget jag saknar, men jag har å andra sidan inte provat. Skotaren som jag kör är liten och smidig. Den känns skonsam både mot naturen och mig som förare, säger Johan Karlsson.

Ronnie Nyström spakar en skördare från 2005.

– Det jag kan sakna jämfört med nyare modeller är en större hytt, men komfortmässigt upplever jag ingen skillnad, säger Ronnie.

– Av mig som förare kräver det inte mer att hålla igång en äldre maskin. Det viktiga är att sköta om maskinen i alla delar, precis som med en ny. Rätt underhåll genom alla år är nog det viktigaste för att maskiner ska kunna användas professionellt under många år, fastslår Ronnie innan han kliver upp i skördaren och fortsätter med gallringen.