Vilken maskintyp som dominerar hos Ove Bergmans Grävmaskiner AB hörs redan på företagsnamnet. Det var i början av 1960-talet som Ove och Ingbritt Bergman startade sitt företag i Mörbylånga på södra Öland. Första maskinen var en Massey Ferguson-traktor försett med ett grävaggregat. Det var en av de första hydrauliska traktorgrävarna i bygden.

Efter några år kompletterade Bergmans maskinparken med en Hymac bandgrävare. Det dröjde inte länge förrän företaget anställde en maskinist. Snart blev det fler än så i takt med att maskinparken växte och uppdragen blev fler.

– Under många hade vi en mix av både grävlastare och larvburna grävare. Sedan följde en rask omställning, där Huddig-grävarna i princip försvann till förmån för hjulgrävare, berättar sonen Sten, som nu driver företaget tillsammans med hustrun Monika.

– En viktig anledning var att grävlastarna blev allt dyrare, medan timpriserna låg kvar. Det var lättare att få ekonomi i runtomsvängande hjulgrävare, tillägger han.

Variation i fabrikat

Idag har företaget ett tiotal grävmaskiner i daglig drift, lika fördelade mellan hjulare och bandare. De förstnämnda är alla i mångsidiga 14–18-tonsklassen. Sett till fabrikaten är det en mix av Hitachi, Komatsu, Doosan, Cat och Atlas.

Bandarna är något mer samlade i fråga om fabrikat. Här utgörs maskinparken av en Volvo 3-tons minigrävare, en Cat midigrävare på 10 ton, En 25-tons Volvo, en 27-tons Doosan och en Volvo på 30 ton.

– Och så står det en gammal Åkerman H10B i ett hörn. Likaså en äldre Huddig med personlift, perfekt för många serviceuppdrag.

Andra inslag i maskinparken är en Volvo L90B hjullastare och en larvburen Kemco-kross med 70 centimeters intag. Företaget har även haft en riktig bjässe till hjullastare – en Volvo L180 – men den har nu lämnat företaget till förmån för den senaste hjulgrävaren.

Bättre logistik

Under åren har även antalet lastbilar ökat.

– Vi ville bli mer självförsörjande i transporter av material och massor. Vinsterna i logistiken blev tydliga, såväl i mindre uppdrag som i större projekt. Vi har tre tridembilar, varav två Volvo och en Scania. Två av dem är krokbilar med tillhörande containrar, maskinflak och grusflak. Den tredje tridembilen bildar ett kassettekipage.

Viktor Bergman, son till Sten och Monika Bergman, kör en av lastbilarna, så nu har även tredje generationen gjort sitt intåg i familjeföretaget.

Tatra terränglastbil

Sedan förra vintern har företaget även en Tatra Phoenix 8×8 terränglastbil.

– För oss betyder det mycket att Tatran lastar hela 32 ton på byggplatsen och 13 ton på väg. Tatran är dessutom utrustad med drag och tipputtag.

– Tidigare hade vi två Volvo-dumprar. Det var en A25C och en A25E, men vi bytte bort båda och skaffade Tatran istället. I våra jobb passar den bättre. Den har en enastående framkomlighet även när det är blött, mjukt och slirigt. Alla åtta hjul är drivande och är individuellt upphängda. Det ger maximal följsamhet och kontakt med underlaget – och det gör skillnad, säger Sten Bergman, imponerad av Tatra-bilens kapacitet och framkomlighet.

Terränglastbilen håller jobben rullande även när det är riktigt besvärliga. Smidigheten är också värdefull. Gräver vi en grund till ett hus kan vi enkelt backa in och tippa massorna på rätt plats. 

Sten Bergman utesluter inte att det blir ytterligare en Tatra.

– Det beror förstås på vilka uppdrag vi får, men så här långt har erfarenheterna varit väldigt positiva.

Duktiga medarbetare

Idag sysselsätter företaget 15 personer, huvudsakligen fördelade på grovarbetare, maskinister och chaufförer. Många har jobbat länge i företaget, personalomsättningen låg och hittills har Bergmans inte haft några svårigheter att rekrytera nya medarbetare.

– Ja, vi är verkligen privilegierade. Vi har inte behövt leta efter folk, utan de söker sig till oss. Det är dessutom jättekul att flera tidigare anställda, nu pensionärer, gärna hoppar in när det behövs. De är fantastiskt värdefulla med all sin kompetens.

Företagets ledord och värdeord är ärlighet och omtanke.

– Det är något som självklart gäller våra kunder, men i allra högsta grad också våra medarbetare – de är ju det viktigaste vi har i företaget. Vi hoppas och tror att vi förmedlar en ärlig omtanke om våra duktiga maskinister och chaufförer både i ledarskap och som kollegor.

Att försöka skapa en sammanhållning med omtanke har varit och är ständigt en utmaning när företaget har anställda som är spridda i länet. Där fyller frun Monika med sin kompetens en viktig roll.

– Välmående och nöjda medarbetare är nyckeln till en bra arbetsplats och ett framgångsrikt företag, menar både Sten och Monika.

Linjebyggnad

I företagets ungdom blev resning av kraftledningsstolpar åt Sydkraft en väldigt viktig del av verksamheten. Till detta användes Hymas 474 och längre fram fyrhjulsdrivna Hymas 474-C4.

I och med Ölandsbrons tillkomst 1972 åtog sig företaget uppdrag även på fastlandet, då främst med larvburna grävmaskiner. Bland bandarna dominerade Hymac, men på 1980-talet gjorde även Åkerman entré.

Tidigt med ny teknik

Ove Bergmans Grävmaskiner AB var bland de första att investera i hydrauliska Grab John-skopor, som underlättade resningen av stolpar avsevärt. Företaget var också tidigt med att investera i släntskopa och att utrusta grävlastarna med personlift.

– Som mest hade vi sex Huddig. En av dem var ombyggd, så att den istället för lastare hade en stor Palfingerkran. Med den maskinen användes kranen istället för grävaggregatet för att resa stolparna. Det var onekligen kul och spännande, men det var svårt att få vettig ekonomi i maskinen.

Då Sten och Monika Bergman tog över 1995–1996 låg tyngdpunkten alltjämt på linjebyggnad. Sedan dess har verksamheten breddats i både tjänster och geografi. Med Kalmar län som arena erbjuder företaget maskiner och maskinister på timmar, utför transporter och färdigställer kompletta entreprenader.

Viktigt att trivas

Sten Bergman berättar att maskinister och chaufförer i stor utsträckning får bestämma själva vilka maskiner och fordon de vill ha.

– Det är ju de som ska köra dem. Ofta handlar det inte om så stora pengar att välja det ena eller andra. Trivs man med sin maskin eller lastbil blir jobbet roligare och förmodligen också bättre utfört. Samtidigt blir man nog lite extra rädd om den, resonerar han.

Vilken blir då företagets nästa investering?

– Det blir nog en hjullastare eller en Tatra till, lite beroende på jobb och folk, förutspår Sten Bergman.

Med många maskiner och fordon igång är det förstås stor chans att något oförutsett inträffar.

– Får jag samtal före klockan sju en morgon är det något som behöver lösas, så en tyst telefon vid den tiden brukar innebära en bra start på dagen, säger Sten Bergman med ett leende.