Som ett led i företagets vision om noll olyckor presenterar Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en banbrytande säkerhetsfunktion som eliminerar maskinrörelser på grund av oavsiktlig aktivering av den vänstra styrspaken.

Rapporter om arbetare som skadas av en skopa som plötsligt kränger eller en grävmaskinsbom som svänger är tyvärr vanligen förekommande på byggarbetsplatser – och orsaken är inte sällan att någon råkar komma åt vänster styrspak. Även en lätt beröring kan räcka för att orsaka en oavsiktlig rörelse, och styrspakens placering vid hyttdörren gör det särskilt lätt för både förare och personer i närheten att råka aktivera den.

Tack vare en ny handavkännande styrspak, som nu är tillgänglig som tillval för Volvo CE:s utbud av minigrävare, svarar styrningen bara om spaken hålls ordentligt av förarens vänsterhand. Om styrspaken stöts i när föraren kliver i eller ur stolen, eller om någon lutar sig på den utifrån hytten eller om den fastnar i en persons kläder, så kan alla på arbetsplatsen känna sig trygga i vetskapen om att det inte sker någon oavsiktlig rörelse.

Ett sensorsystem på vänster styrspak känner av om föraren håller i den och avsiktligen vill manövrera den. Annars förblir relaterade hydraulfunktioner inaktiverade, vilket undanröjer situationer med risk för allvarliga olyckor.