Poliserna beslutade ta lastbilen i beslag, en Scania med släp. Något skumt var det med färdskrivaren. Enligt den hade bilen bara kört i två minuter.

– Det fanns inte något ställe där han hade kunnat stanna inför vår kontroll, säger Nordahl.

Genom ett tryck på fjärrkontrollen, visade det sig, att färdskrivaren registrerade vila, även under körning.

– Lastbilen kan dessutom köras avsevärt fortare än vad som är tillåtet.

Nordahl säger att de som monterat utrustningen måste ha goda kunskaper om hur fordonet är konstruerat. En elektronikbox, en mottagare, hittades instoppad i i en dörrstolpe och var ansluten till färdskrivaren.

En givare på växellådan var försedd med extra kretskort så att fel signaler skickades till färdskrivaren.

Vid trafikkontrollen kröp det till slut fram att föraren stängt av färdskrivaren i höjd med Umeå och slagit på den igen när han blev vinkades in till vägkanten.

Halvårs fusk

Den 33-årige föraren sa att hade kört med fuskutrustningen fem månader i Sverige.

– Jag tog över lastbilen i Hudiksvall. Godset skulle till Finland. Min chef hade berättat hur utrustningen ska användas, sa han i förhör.

Den rumänske åkaren hördes på telefon. Han sa att han köpt lastbilen i Holland men minns varken namnet på företaget eller namnen på tidigare ägare. Åkaren uppgav att han äger tre dragbilar och förnekade att han uppmanat 33-åringen att fuska. Tvärtom hade han förmanat honom. Att ta hem lastbilen för att göra den laglig igen hade han inte funderat på. I Sverige hade det blivit för dyrt.

– Mitt företag har 10 000 i tillgångar. Om jag tvingas betala 150 000 i företagsbot måste jag lägga ner företaget, sa han. Siffrorna justerade han neråt när han hördes på telefon i vid rättegången.

Osund konkurrens

Umeå tingsrätt konstrade att det enligt en EU-förordning är förbjudet att förfalska, dölja, hemlighålla eller förstöra uppgifter på diagramblad eller färdskrivaren.

Domstolen anser att åkaren inte gjort tillräckligt för att förhindra den svårupptäckta brottsligheten. Han borde lämnat in bilen till en verkstad.

”Det hade varit en enkel åtgärd att be föraren skicka fjärrkontrollen till honom.”

Enligt Umeå tingsrätt åsidosattes trafiksäkerheten. Fusket innebar också snedvriden konkurrens.

Rätten utdömde 100 000 i företagsbot. Hovrätten för nedre Norrland höjde den summan till 150 000 kronor.